Arbetsförmedlingen: 600 000 arbetslösa nästa år

publicerad 16 juni 2020
- av Isac Boman
Massarbetslösheten kommer att öka under 2020 och 20201.

2019 var knappt 350 000 människor i Sverige arbetslösa, eller motsvarande 6,9 procent. I början av nästa år förväntas den siffran ha stigit till drygt 600 000, vilket är historiskt höga nivåer.

I ett pressmeddelande skriver Arbetsförmedlingen, AF, att den stora arbetslösheten kommer att fortsätta öka både i år och nästa år och i början av 2021 bedöms över 600 000 personer vara öppet arbetslösa. Även långtidsarbetslösheten tros bli den högsta i modern tid.

Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och där toppa på 11,4 procent för att därefter långsamt vända nedåt. Det råder dock stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen”, skriver man.

Snittarbetslösheten för 2020 beräknas till 490 000 människor och 580 000 året efter. Många bedöms också fastna i en långvarig arbetslöshet och får svårt att hitta ut i arbete igen, menar man.

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Det är särskilt branscherna
hotell, restaurang och handel som har drabbats hårdast och kommer fortsätta behöva säga upp anställda. Många av de som arbetar inom dessa branscher har tillfälliga och osäkra anställningar, men AF varnar också för att vissa arbeten kanske helt enkelt inte kommer tillbaka. Även invandrare pekas ut som en grupp som kommer att få svårt att hitta nya jobb.

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är nu ett bra tillfälle, säger analyschef Annika Sundén.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!