Äldre ger upp digital shopping – saknar samvaron i fysiska butiker

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 16 november 2022
- av Sofie Persson

När regeringen införde coronarestriktioner riktades flera åtgärder särskilt mot den äldre befolkningen som bland annat uppmanades att undvika sociala kontakter i större utsträckning, vilket gjorde att fler började handla online. Trots att många äldre uppskattar möjligheten att handla på internet väger det sociala i en matbutik tyngre och fler har nu åter börjat handla i fysiska butiker.

Besöken i matbutiken spelar en viktig roll i vardagen för många äldre, säger forskaren Anna Post.

I studien har man intervjuat konsumenter mellan 69 och 97 år först under juni-juli 2020 och sedan med uppföljning under maj och september 2021 med samma konsumenter.

Många seniorer som tidigare inte använt internet i någon större utsträckning lärde sig snabbt att hantera teknologin för att beställa mat och andra livsmedel till hemmet. Pandemin var startskottet för många äldre konsumenter att handla på nätet och en “ögonöppnare” för vad dagligvaruhandel på nätet kan erbjuda, säger Ulrika Holmberg, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som är medförfattare till en ny studie om äldres inköpsvanor.

Studien visar att fler äldre vågat börja återgå till sina gamla rutiner som man hade innan coronarestriktionerna. Trots att flera var positiva till att ha lärt sig handla digitalt längtade många tillbaka till den vanliga butiken.

En viktig del av att åter besöka matbutikerna handlar mycket om den sociala samvaron, enligt Anna Post, även hon konsumtionsforskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Besöken i matbutiken spelar en viktig roll i vardagen för många äldre och fungerar som en utflykt och social mötesplats, konstaterar hon.

Förutom det sociala uppskattar många också att kunna välja sin egen frukt och grönsaker samt att delta i smakprovningar och andra tillställningar som butikerna erbjuder.

Studiens slutsats är vidare att de äldres återgång till rutinerna före coronakrisen delvis kommer att hålla i sig, men också att den digitala kompetens denna konsumentgrupp skaffat sig kan gynna företag som bedriver detaljhandel på nätet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!