Jämlikhetsträvans falska budskap

publicerad 9 september 2016
- av Markus Andersson

Sverige är kanske det land där idén om ”jämlikhet” gått allra längst. Men idén saknar både logisk grund och är i själva verket natur- och människofientlig utan historiska exempel på fungerande tillämpning i mänskliga samhällen.

Det strider mot den naturliga ordningen och mänsklighetens utveckling att idka ”jämlikhet” genom utplånandet av gränser, utvecklingsstadier och avstånd i tid och rum. Det gäller oavsett om det är fråga om kön, religion, etniska grupper, sexuell läggning eller andra skillnader både på grupp och individnivå.

Det enda väsentliga och självklara för vårt rättssamhälle är likhet inför lagen, emedan allt tal om jämlikhet förblir falskt då det i verkligheten inte existerar någon jämlikhet. Individer skall när de ställs inför lagen givetvis behandlas lika efter samma mått och skala. I övrigt kan det endast ses som ett brott mot den naturliga ordningen och den mänskliga mångfalden och dess olikheter att sträva efter ”jämlikhet”.

Det strider mot den naturliga ordningen och mänsklighetens utveckling att idka ”jämlikhet” genom utplånandet av gränser, utvecklingsstadier och avstånd i tid och rum.

Dagens strävan efter ”jämlikhet” har sina rötter i det gamla judisk-marxistiska tänkandet ifrån 1800-talet och saknar såväl förankring i verkligheten som exempel på fungerande tillämpning i någon historisk civilisation.

Det är ett allvarligt misstag att ”jämställa” allt ifrån individer och grupper, till kön, etniska och kulturella grupper och deras utvecklingsnivåer, olikheter och behov såsom om de vore just ”lika” och på samma nivå. En sådan strävan saknar självändamål och visar på bristen av förståelse för olikheter och utvecklingsstadier vilket vållar skada för både individers och gruppers utveckling.

Strävan efter jämlikhet har genom historien orsakat ohyggligt mänskligt lidande och har de facto varit en drivande kraft bakom flera sentida kring där exempelvis strävan att med vapenmakt ”demokratisera” länder vållat miljontals dödsoffer.

Hela den sovjetiska eran handlade mycket om att utplåna olikheter för att just skapa en ”jämlik” massmänniska. Denna strävan har sedan Sovjetunionens kollaps tagit sig nya former genom vad som idag kan betecknas som den kulturella marxismen och som idag angriper vår västerländska civilisation med förödande resultat.

De politiska och kulturella krafter som genom att åberopa ”jämlikhet” överallt i samhället behöver bemötas med sin uppenbara brist på logik och människofientliga natur. Detta gäller oavsett om det gäller könsneutrala dagis, kvotering i styrelser, ”etnisk mångfald” på arbetsplatser eller andra ideologiskt och politiskt motiverade idéer där kunskap förblir bästa motmedlet och förutsättningen för fred och förståelse.

 

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.seLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.