Nya biverkningslarm för vaccinerade gravida

publicerad 23 maj 2022
- av Sandra Novak

Såväl läkare som en tidigare Pfizer-profil går nu ut med att gravida kvinnor drabbas av allvarliga biverkningar och komplikationer som följd av covidvaccinerna. Råden om att gravida ska vaccinera sig mot covid-19 står dock fast även i Sverige.

Dr. James Thorp, läkare inom obstetrik, gynekologi och mödravård med över 42 års erfarenhet inom ämnet, uppger till The Epoch Times att han sett en tydlig ökning av foster som dött och andra komplikationer för de kvinnor som under sin graviditet vaccinerat sig mot covid-19.

I början av januari beordrades Food and Drug Administration (FDA), amerikansk motsvarighet till svenska Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, att släppa dokument relaterade till Pfizers vaccin och de relaterade medicinska studierna – vilket ledde till att cirka 10 000 av 450 000 sidor offentliggjorts. I dokumenten, som sträcker sig från 1 december 2020 till 28 februari 2021, finns det 1223 rapporterande dödsfall och 42 086 rapporterade fall med biverkningar. Särskilt alarmerande är de komplikationer som drabbat gravida kvinnor, varav 27 procent räknas som allvarliga.

Trots detta rekommenderar fortfarande både Center for disease control and prevention (CDC) och American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) gravida kvinnor att vaccinera sig mot covid-19, liksom även Folkhälsomyndigheten i Sverige.

– Jag har sett många, många, många komplikationer hos gravida kvinnor och deras foster de senaste två åren, säger Dr. James Thorp till The Epoch Times. Allt från missfall till komplikationer och fostrets död inuti mammans mage.

– Det jag har sett under de senaste två åren är oöverträffat, menar Thorp.

Tidigare Pfizer-veteran varnade för toxikologiska problem

Michael Yeadon är en ansedd läkemedelsveteran med 32 år i branschen och han hade under en period den högsta forskningspositionen på Pfizer. Yeadon har tidigare gått ut med mycket hård kritik mot covidvaccinen

– Den 1 december 2020 beskrev vi en rad mekanistiska toxikologiska problem som vi ansåg var rimliga att hålla tills det bevisats att de inte inträffade, säger Yeadon till Epoch Times. Negativa effekter på befruktningen och förmågan att upprätthålla en graviditet var förutsebara, menar han.

Yeadon har tillsammans med Dr. Wolfgang Wodarg redogjort för farhågor gällande det spikprotein som injektionerna ska framkalla, bland annat att de kan störa proteinet syncytin – ett cellfusionsprotein vars funktion främst är att utveckla moderkakan och den näring som samlas där för att sedan föras över till fostret. Syncytin spelar också en avgörande roll för en graviditet att kunna fullföljas.

Läkemedelsveteranen drar paralleller till talidomid i slutet av 1950-talet; ett lugnande läkemedel som skrevs ut till gravida kvinnor som led av sömnproblem, som senare visade sig orsaka allvarliga medfödda missbildningar hos barn. Läkemedlet marknadsfördes som helt ofarligt men orsakade mer än 10 000 missbildade barn i 46 länder.

mRNA ackumuleras i äggstockarna

En annan oro är att mRNA-produkterna skulle ackumuleras i äggstockarna, bland annat mot bakgrund av en studie från 2012 baserad på tester man gjort med liknande preparat på möss och råttor där det ”hittades en hög lokal ackumulering av nanopartiklar, nanokapslar och nanoemulsioner på specifika platser i äggstockarna i samtliga djur”.

– [Studien] uppmärksammade bevisen för att lipidnanopartikelformuleringarna faktiskt ackumuleras i äggstockarna och kan representera en okänd reproduktionsrisk för människor. Detta var ”ett välkänt problem” för experter på det området, säger Yeadon.

– Ingen i branschen eller i ledande media kunde hävda att ”de inte visste om dessa risker för framgångsrik graviditet, förtydligar han.

En lipidnanopartikel är en extremt liten partikel, ett fettlösligt membran som transporterar budbärar-RNA, förklarar Dr. James Thorp.

– De verkar koncentreras i äggstockarna, och korsar även alla naturliga barriärer i människokroppen, som exempelvis placentabarriären under graviditeten, vidare in i fostrets blodomlopp, vilket är mycket oroande eftersom alla fostervävnader inuti livmodern korsar blod-hjärnbarriären hos fostret, menar Thorp.

Obstetriker-gynekologen Dr Christiane Northrup, med mer än 30 års erfarenhet inom yrket, och tidigare ordförande för American Holistic Medical Association, där hon även satt i styrelsen under 80- och början av 90-talet, berättade för The Epoch Times i oktober förra året om hur man märkte att kvinnor påverkades negativt av covidvaccinerna.

– Många kvinnor drabbas av blödningar och läkarna i vårt område utför hysterektomi (en operation som innebär att livmodern tas bort, reds. anm.) på kvinnor så unga som 30 år, vilket är väldigt ovanligt, menar Northrup som även påminner om de många kvinnor som rapporterat om menstruationsrubbningar.

– Kvinnor uppger att deras mens är helt ur balans och jag hade en stor diskussionsgrupp på Facebook angående detta, med tusentals kvinnor i samma situation, men den gruppen togs bort, säger hon.

Pfizer och Moderna har hittills inte besvarat The Epoch Times förfrågningar om kommentarer.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.