Forntidens människor blev äldre än man trott

publicerad 8 juli 2021
  Kvinna vid Eketorps fornborg.

  Nya analysmetoder visar att det inte ovanligt att människor under forntiden kunde bli uppemot 80 år gamla. De nya verktygen gör det också möjligt för arkeologerna att med mycket större säkerhet än tidigare bedöma individers ålder utifrån skelettfynd.

  Forskning och Framsteg skriver att man genom den nya analysmetoden kan se att många forntidsmänniskor blev äldre än vad man tidigare trott och att det inte var helt ovanligt att människor levde ända till 70-80-årsåldern och därmed också kunde överföra viktiga kunskaper till yngre generationer.

  Tidigare skelettfynd som gjorts har ofta antagits varit betydligt yngre än sin verkliga ålder och åldern har bedömts med mycket stora spann, enligt Caroline Ahlström Arcini som arbetar som osteolog vid Historiska museets grävfirma Arkeologerna i Lund.
  – Förut kunde vi säga ”över 50” eller ”40 till 60” år. Nu har vi i stället en osäkerhet på plus minus åtta år och ser i materialet plötsligt betydligt äldre personer, många som har blivit 70-80 år. Det är väldigt tillfredsställande! Nu finns det mor- och farföräldrar även i förhistorien vilket ger en alldeles ny bild.

  Den nya metoden går under namnet ”transitionanalys 3” och har tagit mer än 20 år att utveckla av amerikanska och danska forskare som samlat in och sammanställt data från människoskelett i hela världen.

  Så sent som under år 2020 kom det nya systemet svenska forskare till del och Ahlström Arcini är en av få svenska osteologer och forensiker som hittills utbildat sig i metoden i Danmark.

  I Sverige har metodiken hunnit användas vid 19 gravar i Vreta kloster och man har kunnat se att alltifrån spädbarn till 80-åringar begravts i den gamla kyrkogården. Man har också noterat att det inte var helt ovanligt att far- och morföräldrar hann träffa och leva ganska många år tillsammans med sina barnbarn.

  Tidigare har forskare framför allt tittat på åldersförändringar i bäckenbenen, blygdben och leden mellan bäckenet och korsbenet för att åldersbestämma skelett – en metod som nu anses otillräcklig för att åldersbestämma riktigt gamla personer. Numera ska man även undersöka benskörhet, ledförslitningar, och nybildade ben intill lederna för att fastställa personens ålder.


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!