Forntidens människor blev äldre än man trott

publicerad 8 juli 2021
Kvinna vid Eketorps fornborg.

Nya analysmetoder visar att det inte ovanligt att människor under forntiden kunde bli uppemot 80 år gamla. De nya verktygen gör det också möjligt för arkeologerna att med mycket större säkerhet än tidigare bedöma individers ålder utifrån skelettfynd.

Forskning och Framsteg skriver att man genom den nya analysmetoden kan se att många forntidsmänniskor blev äldre än vad man tidigare trott och att det inte var helt ovanligt att människor levde ända till 70-80-årsåldern och därmed också kunde…

 


Liknande artiklar: