Dans och yoga kan minska kronisk smärta

publicerad 25 februari 2024
- av Sofie Persson
Flickor som utövade dans och yoga upplevde mindre smärta än kontrollgruppen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En studie vid Lunds universitet pekar på att yoga och dans kan minska funktionell buksmärta hos flickor. Forskningen belyser vikten av social gemenskap och fysisk aktivitet för att hantera kronisk smärta.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pain, deltog 113 flickor i åldrarna nio till tretton år med funktionell buksmärta. Hälften av flickorna fick träna yoga och dans tillsammans två gånger i veckan under åtta månader, samtidigt som kontrollgruppen fortsatte sina vanliga liv.

Funktionell buksmärta innebär att man har magont utan identifierbar fysisk orsak som kan upptäckas med medicinska tester. Det är särskilt vanligt hos barn och tonåringar.

Barn med funktionell buksmärta stannar ofta hemma från skolan, hänger inte med kompisar eller går på aktiviteter. Det blir stora problem i familjen och föräldrarna kan få svårt att jobba, säger Elin Areskoug Sandberg, forskare vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne, till Vetenskap & Hälsa.

Resultaten visade att flickorna som utövade dans och yoga fick mindre ont i magen än de i kontrollgruppen.

“Kan öka kroppsmedvetenheten”

Anledningen till den minskade magsmärtan är dock oklar, men forskarna menar att det exempelvis kan handla om en gruppgemenskap, att man träffade jämnåriga med samma problematik men att smärtan inte var i fokus. Instruktörerna utbildades också i att träningen skulle kännas lättsam och rolig, samt att undvika att prata om flickornas buksmärta. Flickorna har också fått lära sig verktyg de kan använda när smärtan kommer.

Vi vet att ju oftare föräldrar frågar om barnet har ont i magen, desto mer ont i magen upplever barnet. Det är bättre att i stället i viss mån avleda och uppmuntra till aktiviteter, säger Sandberg.

På grund av de goda resultaten, särskilt inom dans, ansåg forskarna att det var oetiskt att låta flickorna avsluta träningen när studien var slut.

Dans kan öka kroppsmedvetenheten och förmågan att känna och leva ut, säger Sandberg.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!