Uppgifter: Bill Gates försökte muta nigerianska politiker – för att få igenom vaccinationslag

publicerad 19 augusti 2020
- av Isac Boman
Gates på globalistiska World Economic Forum.

Enligt den nigerianska oppositionen försökte ultraglobalisten och vaccinlobbyisten Bill Gates erbjuda 10 miljoner dollar i mutor för att landet skulle klubba igenom ett lagförslag som skulle möjliggöra obligatoriska massvaccinationer.

Det är The Coalition of United Political Parties (CUPP) som enligt nigerianska Premium Times kommit över en rapport där det framgår att Bill Gates erbjöd nigerianska lagstiftare 10 miljarder dollar för att snabbt och smidigt godkänna lagen vars uttalade syfte är att minska spridningen av smittsamma sjukdomar i landet.

Bill Gates och hans hustru Melinda har förnekat alla anklagelser från nigerianskt håll och menar att de helt och hållet är fabricerade av den nigerianska oppositionen.

– För att vara tydliga så har vår organisation inte erbjudit någon finansiell ersättning till någon medlem i Nigerias lagstiftande råd för att klubba igenom lagförslaget. Vi har inte heller erbjudit några bidrag till organisationer i Nigeria som har kopplingar till detsamma, hävdar Bill och Melinda Gates Foundations nigerianske representant.

Lagförslaget ifråga har väckt stark kritik i Nigeria, där många medborgare är rädda för att det ska ge myndigheter makt att med våld ta till åtgärder för att förhindra smittspridning av tyfoid, kolera och dengufeber och att deras rättigheter och friheter ska kränkas. Särskilt oroas man över planerna för obligatoriska vaccinationer.

Det framgår nämligen att barn och vuxna i landet ska vaccineras och att nigerianska myndigheter har rätt att ta över en misstänkt smittad medborgares fastighet och deklarera det en karantänzon även om de som bor där inte ger sin tillåtelse. Man får också laga rätt att förstöra hus där man hittat spår av smittsamma sjukdomar, något som kan användas godtyckligt av den repressiva regimen.

2018 valde Bill och Melinda Gates Foundation att betala av Nigerias skuld på 76 miljoner dollar som man dragit å sig under en större polioepidemi. Stiftelsen valde i det fallet att betala skulden efter att landet gick med på att massvaccinera befolkningen för polio.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!