Trump: “Judar som röstar på Biden borde skämmas”

Den judiska lobbyn

publicerad 13 maj 2024
- av Jan Sundstedt
Donald Trump har den senaste tiden betonat sitt stöd för Israels krigföring i Gaza.

I ett nytt uttalande riktar USA:s förre president Donald Trump skarp kritik mot Joe Bidens hantering av Israels krigföring i Gaza. Trump uppmanar judiska väljare att omvärdera sitt stöd för den nuvarande administrationen och beskyller samtidigt Biden för att ha “övergett” Israel.

Donald Trump har i ett antal färska tal samt intervjuer uttalat sig om den pågående konflikten mellan Israel och Hamas, där han i starka ordalag kritiserar Joe Bidens beslut att stoppa vissa vapenleveranser till Israel.

Uttalandena sker samtidigt som Israel ser ut att intensifiera trycket mot Hamas och i Gazaremsan. De senaste dagarna har till exempel sett IDF eskalera striderna inne i och omkring Rafah.

Trump kallar Bidens agerande för “skamligt” och uppmanar judiska väljare att ifrågasätta sitt stöd för den nuvarande administrationen. Trump anklagar Biden för att ha “övergett” Israel och menar att detta är en politiskt motiverad handling som skadar relationen mellan USA och Israel.

Vad Biden gör med avseende på Israel är skamligt. Om någon judisk person röstade på Joe Biden borde de känna skam över sig själva. Han har helt övergett Israel. Ingen kan tro det. Jag antar att han känner sig bra över det, för han gjorde det som ett politiskt beslut. Du måste fatta det rätta beslutet och inte det politiska beslutet, uttryckte Donald Trump i en intervju i förra veckan.

“Stå vid Israels sida”

Trump var under sin tid som president mycket tydlig i sitt stöd för Israel och det judiska folket. Ex-presidenten tar kraftigt avstånd från Joe Bidens nuvarande Israelpolitik och understryker vikten av att “till fullo stödja ett Israel som besegrar, upplöser och permanent förintar terroristgruppen Hamas“.

Han understryker att USA måste fatta beslut som han menar är till gagn för både Israel och det judiska folket och inte agera på politiska motiv som kan skada relationen mellan länderna. Samtidigt som Trump riktar kritik mot Biden har han också tagit tillfället i akt att understryka sitt eget engagemang för Israel.

Trump påpekar att det under hans tid som president gjordes betydande framsteg för att stärka banden mellan USA och Israel, och att han alltid kommer att vara en stark förespråkare för Israels säkerhet och välbefinnande.

Om du är judisk och röstar på honom, säger jag skam över dig. Han är helt borta på den andra sidan nu. Han har gått – han har släppt Israel, markerade han.

Donald Trump har de senaste veckorna uppmanat den amerikansk-judiska diasporan att välja en ledare som prioriterar Israels säkerhet över politiska överväganden. Något som emellertid skulle kunna få konsekvenser i form av minskat väljarstöd från hans ursprungliga supporterskara – den amerikanska arbetarklassen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!