Österrike förbjuder utländsk finansiering av moskéer och utländska imamer

publicerad 29 februari 2016

I drygt 100 år har muslimer i Österrike haft stor religionsfrihet – detta som en historisk kvarleva från det Habsburgska kejsardömets dagar. I förra veckan beslutade parlamentet i Österrike att förbjuda utländsk finansiering av landets moskéer och inte heller tillåta utländska imamer att praktisera i landet.

– Vi vill ha ett islam av österrikisk karaktär, varje muslim i Österrike ska kunna praktisera sin religion som han vill, men vi vill inte ha inflytande och kontroll utifrån, säger Sebastian Kurz, utrikes- och integrationsminister i Österrike.

I över 100 år har den österrikiska lagen om islam fungerat som förebild i andra europeiska länder som önskat jämställa muslimska medborgare med alla andra. I torsdags förra veckan föll den gamla lagen, Islamgesetz från 1912, då parlamentet i Wien klubbade genom ett beslut som upphävde den över 100 år gamla lagen, det uppger den danska morgontidningen Politiken.

När lagen Islamgesetz stiftades 1912 hade Österrike-Ungern, under ledning av den habsburgske kejsaren Franz Joseph, annekterat Bosnien-Hercegovina som en del av landet. För att överhuvudtaget kunna få muslimska bosniska soldater att ansluta sig till den österrikiska-ungerska hären tvingades den dåvarande regeringen att anta lagen – som likställer islam med landets ledande katolska kyrka, protestantiska kyrkor och judiska församlingar.

I fortsättning kommer all utländsk finansiering av moskéer i Österrike att förbjudas liksom att utländska imamer inte längre kommer tillåtas att predika i Österrike. All undervisning ska föregå på tyska istället för turkiska som ofta är praxisen i dag. Liksom tidigare kommer det dock vara tillåtet att undervisa i islam istället för kristendom i offentliga statliga skolor i Österrike.

– Vi vill ha ett islam av österrikisk karaktär. Varje muslim i Österrike ska kunna praktisera sin religion som han vill, men vi vill inte ha inflytande och kontroll utifrån. Med andra religioner behöver vi inte frukta utländskt inflytande och behöver därför inte heller agera som förmyndare när det gäller finansiering, sa Sebastian Kurz, utrikes- och integrationsminister i den österrikiska regeringen till den statliga radiostationen ORF.

Majoriteten av alla muslimer i Österrike härstammar från Turkiet, varifrån många invandrade till Österrike på 1960-talet för att finna sig ett arbete i alplandet. När inbördeskriget avslutades i det forna Jugoslavien i slutet av 1990-talet kom en stor grupp muslimska flyktingar från Bosnien till Österrike.

Omkring 69 av de totalt 300 imamer, som tros praktisera islam i landet, har skickats till Österrike från Turkiet. Dessa imamer riskerar nu att utvisas. Någonting som Mehmet Görmez, ledare för det religiösa rådet Diyanet i Turkiet, menar skulle vara ”ett stort misstag”. Enligt honom är islam en universell religion där utövarna inte kan eller bör tillåta sig begränsas av landsgränser.

– Om enstaka länder tror att de kan göra sin egen version av islam, har de misstagit sig. Lagändringen i Österrike kommer att föra landet 100 år bakåt i tiden, sa Mehmet Görmez till den statliga radiokanalen ORF.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!