Utrikes

Ny undersökning visar kraftigt Natomotstånd i Finland

Mindre än en fjärdedel av finländarna är positiva till ett finskt Natomedlemskap, visar en ny undersökning.

Undersökningen genomfördes av tidningen Helsingin Sanomat. 59 procent av de tillfrågade motsätter sig ett finskt Natomedlemskap. Bara 22 procent är för att gå med i Nato och 19 procent har ingen åsikt i frågan.
Natomotståndet sträcker sig över alla folkgrupper, fattiga som rika, lågutbildade som högutbildade, storstad som landsbygd. Även bland de politiska partiernas sympatisörer är Natomotståndet fast förankrat, bortsett från det borgerliga Samlingspartiet där 45 procent av partiets sympatisörer vill gå med i Nato, och 43 procent är emot.

Även om grannlandet Sverige skulle gå med i Nato är en majoritet av finländarna fortsatt emot Nato. 52 procent är emot ett Natomedlemskap om Sverige går med, medan 33 procent anser att Finland borde göra som Sverige.

Natostödet har även minskat i Finland sedan Helsingin Sanomats senaste undersökning i slutet av sommaren 2014, som genomfördes kort efter att konflikten i östra Ukraina inleddes. Då var 26 procent av finländarna positiva till Nato.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • Finland
  • Nato