Migrationsverket svarar på norska UDs hemliga PM om flyktingkrisen

Inte ens fred i Syrien tros minska antalet asylsökande som söker sig därifrån till Europa konstaterar höga tjänstemän vid det norska Utrikesdepartementet i ett hemligt PM som läckt till norsk press – men på Migrationsverket menar man däremot att asylströmmen kan komma att minska på lång sikt.

publicerad 2 mars 2016

Norge är chockerat över ett ”hemligt” PM som har utarbetats av några höga tjänstemän vid det norska Utrikesdepartementet, UD, vilket beskriver de konsekvenser som flyktingkrisen i Europa kan få för norrmännen – om inte EUs medlemsstater lyckas få ordning och reda på en allt mer eskalerande situation som befaras drabba Tyskland och Sverige allra hårdast.

Dramatiken i Norge har sitt ursprung i det hemliga protokoll som den norska tabloiden Verdens Gang, VG, publicerade i måndags kväll – ett ”hemligt” PM som utarbetats av höga tjänstemän vid det norska Utrikesdepartementet, UD.

Det tio sidor långa PM:et ”Flukt og migrasjon till Europa og Norge 2016 – Scenarier, konsekvenser, tiltak” är daterat 28 januari i år. PM:et har utarbetats av John Mikal Kvistad, avdelningsdirektör för Europa-avdelningen och Morten Aasland, senior rådgivare på Region-avdelningen vid norska UD. Det är en mörk och dramatisk bild av hur flyktingkrisen kan utveckla sig i en nära framtid som två höga tjänstemän vid det norska UD målar upp i det ”hemliga” dokumentet.

Grensen för hva borgere og myndigheter i europeiske land kan absorbere er enten allerede nådd eller nær forestående.” och det gäller i synnerhet Tyskland och Sverige som de norska UD-tjänstemännen menar ”er i ferd med å mødte veggen.

Författarna pekar på att både EU-kommissionens president Donald Tusk och EUs ordförandeland Nederländernas statsminister Mark Rutte anser att ”Europa har seks-åtte uker på seg for å unngå en kaskade-aktig krise”. Europa står inför en lång rad problem utan lösningar i sikte såsom flyktingkrisen, hotet om Brexit, kriser i Dublin- och Schengensamarbetena och mycket annat. Allt detta tillsammans menar författarna vid det norska UD kan påverka Norge negativt.

Sammen med fortsat migrasjonskrise kan dette utløse ”the perfect political storm” for Europa.”
Inte ens en fredlig lösning i inbördeskrigets Syrien tros minska flyktingströmmarna till Europa. Ett konstaterande som backas upp av expertis på internationell politik.

– Man har sett på andra håll att flyktingströmmar inte hejdas av att fred bryter ut i ett krigsdrabbat land. Syrien är förstört, stor misär råder och det är ett fattigt land. Om det skulle bli fred i Syrien avgörs flyktingströmmen därifrån hur freden backas upp av det internationella samfundet, säger Peo Hansen, professor i Statsvetenskap vid REMESCO, Linköpings universitet, till Nya Dagbladet.

Migrationsverket gör sina egna prognoser på asylströmmar utifrån krishärdar runt om i världen. Dessa prognoser ligger till grund för antalet asylsökande som tros söka sig till Sverige – och därmed påverka det svenska flyktingmottagandet.

”Det är svårt att säga något med exakthet kring framtida hypotetiska scenarier, men det är rimligt att anta att en bestående fred i Syrien på sikt skulle leda till att färre människor behöver ta sig därifrån”, skriver presstjänsten på Migrationsverket till Nya Dagbladet.

I det norska UDs hemliga PM beskriver författarna att stora delar av EUs acquis på utlänningsområdet har fallit eller är hotat av flyktingkrisen i Europa. Asylsystemen i EUs stora mottagarländer Tyskland och Sverige ses som överbelastade och en varningssignal är den svenska inrikesministern Anders Ygemans varsling om storskalig svensk repatriering av omkring 60 – 80 000 utomeuropeiska migranter vars asylansökningar förväntas avslås av Migrationsverket. De norska UD-tjänstemännen konstaterar att Dublin-förordningen är satt ur spel – och nu hotar också Schengensamarbetet att bryta samman.

Europa og EU/Schengen-samarbeidet er i en alvorlig situasjon. Vi kan i løpet av kommende halvår få en omfattende krise, hvor migrasjonskrisen og flere andre negative forhold samlet utløser betydelige politiske og institusjonelle tilbakeslag.

Enligt visselblåsaren Migga_X arbetar Migrationsverket för närvarande utifrån ett scenario om att uppemot 16.000 asylsökande per vecka kan komma att söka sig till Sverige. Då ska det från Migrationsverkets sida finnas full beredskap för detta i form av boendeplatser, logi och bankkort åt dessa asylsökande två månader framåt. Allt för att undvika samma slags systemkollaps som inträffade i det svenska asylmottagandet i höstas – där manliga asylsökande skickades iväg mitt i natten eftersom barnfamiljer prioriterades i första hand.

Vilken beredskap har Migrationsverket för att Schengensamarbetet kan kollapsa inom en snar framtid?

Migrationsverket gör inte beredskapsplaner kring specifika politiska scenarier, utan snarare ökningar eller minskningar av antalet asylsökande till Sverige, skriver presstjänsten på Migrationsverket till Nya Dagbladet.

Schengensamarbetet har sitt ursprung i 1980-talets Europa – och exponentiella situationer såsom i inbördeskriget i Syrien hade på den tiden aldrig inträffat.

– Schengensamarbetet är kraftigt vingklippt och skadeskjutit. Man har inte lyckats hantera flyktingsituationen, säger Peo Hansen.

Efter andra världskriget satte USA in Marshallplanen för att ekonomiskt bidra till återuppbyggandet av det förstörda Europa. Massiva ekonomiska investeringar bidrog till att freden kunde bevaras på den europeiska kontinenten. Ännu vet ingen hur dagens stormakter tänkt sig att en fredlig lösning i Syrien ska se ut i praktiken.

– Det är väldigt svårt att spekulera om fred i Syrien. Kommer freden att handla om att utländska trupper sätts in, att de stridande parterna lägger ner sina vapen eller att krig uppstår någon annanstans, undrar Peo Hansen och tillägger att investeringar likt Marshallplanen kan vara ett annat alternativ i en fredlig lösning i Syrien.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!