Klart: Nya bensinbilar förbjuds inom EU

Klimatöverdrifterna

publicerad 29 mars 2023
- av Sofie Persson
Inga nya bensinbilar får säljas i EU från och med 2035.

EU-kommissionen har nu beslutat att inga nya bensinbilar kommer att få säljas inom unionens gränser från och med år 2035. Endast Polen röstade nej till förslaget.

Det var i februari som EU-parlamentet röstade igenom förslaget att minska utsläppen från personbilar med 55 procent till år 2035, och därefter 100 procent till år 2050. Förslaget var en del av Fit for 55-paketet som är en samling förslag EU tagit fram för att anpassa klimatpolitiken.

Nu har man röstat igenom att inga nya diesel – eller bensinbilar kommer att få säljas i EU från 2035, rapporterar TT. Omröstningen skulle ha hållits tidigare i år men stoppades av Tyskland, eftersom man ville ha ett tydligare svar på att kravet för nollutsläppen från bilarna inte ska hindra en framtida användning av e-bränslen, något som EU-kommissionen nu lovat se över.

23 länder sade ja samtidigt som Rumänien, Bulgarien och Italien avstod från att rösta. Polen var det enda medlemslandet som sade nej.

Samtidigt röstade man igenom andra klimatförslag och däribland nya regler för utsläppen vid skogs- och markanvändning, som man kallar LULUCF. I höstas var Sverige för förslaget, men valde nu att lägga ner sin röst eftersom man menar att det kan ha en negativ påverkan för det svenska jordbruket. Även Ungern och Portugal lade ner sina röster, Polen röstade nej även här.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!