Kina redo ”krossa” försök till taiwanesisk självständighet

Det nya kalla kriget

publicerad 18 maj 2023
- av Isac Boman
Det kinesiska försvarsministeriets talesman - överste Tan Kefei.

Samtidigt som USA enligt rapporter förbereder att skynda på vapenleveranser till Taiwan låter kinesiska militären meddela att man är redo att ”resolut krossa” alla försök till taiwanesisk självständighet och utomstående inblandning i konflikten.

Det kinesiska försvarsministeriets talesman, överste Tan Kefei, proklamerar att det militära utbytet mellan USA och Taiwan är ett ”extremt felaktigt och farligt drag” och att Kina kommer att göra det som krävs för att motverka alla separatistiska försök.

– Det kinesiska folkets befrielsearmé kommer att fortsätta förstärka sin militära träning och krigsberedskap och resolut krossa alla försök till ’Taiwanesisk självständighet’ och utomstående inblandning i alla former samt resolut värna den nationella suveräniteten och den territoriella integriteten, lovar han.

Kina betraktar, sedan splittringen 1949, Taiwan som en del av sitt territorium som ska återförenas med fastlandet. På senare tid har situationen i regionen eskalerat efter att ledare från USA och EU allt mer explicit börjat uttrycka sitt stöd till Taiwan.

USA har också lovat att stödja Taiwan militärt och Biden-administrationen har godkänt att förse Taiwans försvarsmakt med militärutrustning till ett värde av minst 19 miljarder dollar. Dessutom rapporteras det att över 100 amerikanska militärer ska skickas till ön för att utbilda taiwanesiska soldater och på olika sätt förbättra dess försvar.

Hittills har USA:s vapenleveranser dock försenats – något som sägs bero dels på minskad produktion på grund av den fram till nyligen förda coronapolitiken och dels på att USA samtidigt levererar stora mängder vapen till Ukraina.

Taiwan väntar enligt rapporter fortfarande på bland annat stridsflygplan, mobila artillerisystem, missiler för fartygsbekämpning och pansarvärnsrobotar som man anser sig behöva för att kunna slå tillbaka en eventuell kinesisk attack.

– Taiwanfrågan är kärnan i Kinas centrala intressen och den första röda linjen som inte får överskridas i förbindelserna mellan Kina och USA. De ’tre principerna’ är förutsättningarna för att upprätthålla diplomatiska förbindelser mellan Kina och Förenta staterna, nämligen att avbryta de så kallade ’diplomatiska förbindelserna’, upphäva det ’ömsesidiga försvarsavtalet’ med de taiwanesiska myndigheterna och dra tillbaka de amerikanska militära styrkorna från Taiwan, förklarar Tan Kefei vidare.

– Kina kommer inte att acceptera något försök att vända historiens hjul. Vi uppmanar starkt den amerikanska sidan att till fullo följa principen om ett enat Kina och bestämmelserna i de tre gemensamma kommunikéerna mellan Kina och USA och uppfylla sitt åtagande om att inte stödja ’Taiwans självständighet’ samt upphöra med alla former av militärt samröre med Taiwan. Och vi varnar Taiwans myndigheter och de separatistiska krafterna för ’Taiwans självständighet’ för att alla försök att söka självständighet genom våld eller amerikanskt stöd inte kommer att leda någonstans.


Taiwan är en etniskt och kulturellt kinesisk östat i Sydkinesiska havet med drygt 23 miljoner invånare.

Formellt heter staten "Republiken Kina" och härrör från det nationalistiska Kuomintang-partiets kinesiska republik som täckte hela det kinesiska fastlandet. När man under ledning av generalen Chiang Kai-shek förlorade inbördeskriget mot Mao Zedungs kommunistparti i efterdyningarna av andra världskriget, gick Kuomintang-ledningen i exil till Taiwan och behöll suveränitet där.

Den kommunistiska folkrepubliken Kina och Republiken Kina gör bägge anspråk på att representera den historiska entiteten Kina.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!