Utrikes

Idag verkställs förbudet av Nordiska motståndsrörelsen i Finland

Nordiska motståndsrörelsen är verksamma i alla de nordiska länderna med undantag för Island där grenen fortfarande är under bildande

Idag verkställs förbudet av Nordiska motståndsrörelsens finska gren. Den finska hovrätten anser att organisationens verksamhet strider mot ”god sed”.

Det var i slutet av november förra året som Birkalands tingsrätt meddelade att Nordiska motståndsrörelsens finska gren förbjuds i landet. Domen kom efter en talan som lämnats in av den finska polisstyrelsen, som hävdade att organisationens verksamhet strider mot ”god sed”. Tingsrättens gick på polisstyrelsens linje, trots att många upplevde att förhandlingen skulle leda till en annan dom.
Då tingsrättsdomen överklagades vann den inte laga kraft, och inget organisationsförbud har varit verksamt i väntan på Åbo hovrätts avgörande i frågan.

Åbo hovrätt fastställde idag sin historiska dom den 27 september att Nordiska motståndsrörelsens finska gren ska förbjudas då verksamheten enligt rätten bryter mot en parentes om ”god sed” i den finska föreningslagen. Domen är överklagad till högsta domstolen, men verkställs i väntan på avgörande från och med idag.

Nordiska motståndsrörelsen har kommenterat förbudet på Nordfront.se och skriver bland annat;

Politisk organisering för nationell frihet och självständighet måste därför vara det värsta hotet mot Finlands korrumperade maktelit och media, vilket är anledningen till att de ivrigt propagerat för ett organisationsförbud. Man vill förbjuda Motståndsrörelsen för att vi är en kompromisslös politisk oppositionsrörelse.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!