FN: Israel ansvarigt för Palestinakonflikten

Israels ockupation av Palestina

publicerad 10 juni 2022
- av Isac Boman
Israeliska soldater tv. Ett skadat hus i Palestina th.

FN-organet UNHRC menar att Israel är ytterst ansvariga för den mångåriga konflikten i området och måste avsluta sin ockupation. Israeliska utrikesdepartementet svarar med att anklaga FN för att bedriva en ”häxjakt” på landet.

UNHRC har under ett år studerat vad som egentligen ligger bakom de till synes ändlösa våldsamheterna mellan Israel och Palestina. Slutsatsen man drar är att den israeliska ockupationen av palestinskt område är en helt ”avgörande” faktor och att det heller aldrig blir något slut på våldet om inte denna upphör.

Man anser vidare att det i de ockuperade områdena råder en ”rättslöshet” som gör de boende förbittrade och fientligt inställda gentemot Israel. Att man tvångsförflyttar människor, river deras hem och bygger fler israeliska bosättningar bidrar vid sidan av våldshandlingar också till att situationen eskalerar och till ”återkommande våldscykler”.

FN-organet konstaterar att Israel hittills inte har visat någon som helst vilja att avsluta ockupationen och även om palestinska myndigheter och den militanta organisationen Hamas också kritiseras så menar man att det är Israel som bär huvudansvaret.

De orsaker som vi funnit som relevanta till de bakomliggande grundorsakerna var överväldigande riktade mot israel, vilket vi ser som en indikator på konfliktens asymmetriska karaktär och att en stat i verkligheten ockuperar den andra”, skriver man.

I Israel har rapporten inte tagits emot med blida ögon. Det israeliska utrikesdepartementet anklagar FN för att bedriva en ”häxjakt” på landet och även Israels nära allierade USA anklagar UNHRC för att vara partiska och ensidiga.

Juristen och pro-israeliske aktivisten Nitsana Darshan-Leitner, som leder den juridiska lobbyorganisationen Shurat Hadin, går ännu längre än så och menar att UNHRC är ”det mest antisemitiska organet i världen”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!