Utrikes

Dödsfall av ebola även i Uganda

Ebola har nu spridit sig från Kongo-Kinshasa till grannlandet Uganda, där två dödsfall har rapporterats. WHO överväger nu att kalla det pågående utbrottet i Afrika för en global kris.

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade på tisdagen att en femårig pojke, som rest med sin familj från Kongo-Kinshasa till Uganda, dött av ebola. På torsdagen meddelade Ugandas hälsodepartement att ytterligare en person, pojkens mormor, dött av viruset.
Ett dussin av pojkens familjemedlemmar har även visat symtom på ebola och har försatts i isolering. Sex av dem försvann dock när de väntade på att förflyttas till en behandlingsanläggning.

Ett expertkommitté från WHO ska nu samlas och diskutera ifall utbrottet ska klassas som en global hälsokris. Det senaste ebolautbrottet, som är centrerat i nordöstra Kongo-Kinshasa, startade i augusti. Det är det överlägset största utbrottet av ett tiotal som drabbat landet de senaste fyrtio åren, enligt Läkare utan gränser. Nära 1 400 personer har dött i utbrottet.

Rwanda, som angränsar både Kongo-Kinshasa och Uganda, stramar åt sina gränser och vädjar till folk att inte resa till något smittoområde.

Ebola sprids genom direktkontakt med kroppsvätskor, såsom blod, saliv och kräkningar. Initiala symptom inkluderar feber, huvudvärk, muskelsmärta och frossa. Senare symtom kan innefatta inre blödningar, kräkningar och att hosta blod. Ungefär hälften av de som smittas av ebola dör av sjukdomen.

 

Källa: NPR

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!