Aborterade foster lagras i papperspåsar vid Washington University

publicerad 4 april 2022
- av Sofie Persson
Bilder från frysrummet med papperspåsar till vänster. Washington Universitys lokaler till höger.

Ett frysrum med papperspåsar med aborterade foster har uppdagats vid Washington University i USA. Universitetet tonar ned fyndet med att det ingår i deras vanliga hanteringsprocess av foster.

Vid University of Washington School of Medicine har en grupp vänsterpolitiskt inriktade aktivister från anti-abort-organisationen PAAU (Progressive Anti-Abortion Uprising) uppdagat vad som synes vara ett frysrum fyllt med papperspåsar med mänskliga foster och organ.

I syfte att bevisa fyndet medförde en av aktivisterna ett antal fosterdelar från frysrummet som senare beslagtogs av polis.

Vi såg påsar fyllda med aborterade fosterdelar som används i experiment vid universitet i hela USA”, skriver man på Twitter.

 

Universitetet sysslar bland annat med forskning på fosterskador och ska handhålla landets största ”fostervävnadsbank” som man också delar med sig av till andra forskningsinstitut, enligt konservativa Washington Examiner.

Frysrummet ska ha lokaliserats efter att man följt upp ett spår av tidigare fakturor från diverse köp av fosterkroppsdelar till andra universitet och forskningslaboratorier runt om i landet.

David Prentice vid pro-life-organisationen Charlotte Lozier Institute, expert inom stamcellsforskning, fördömer dylik förvaring av foster som ”oetisk” och ”respektlös”.

[Donerad vävnad] ska förvaras ordentligt i sterila behållare och frysas vid en väldigt låg temperatur, ibland även med kemikalier för att förhindra nedbrytning av vävnaden. Det finns inget korrekt sätt att lagra i en papperspåse i frysen, oavsett om det är ett mänskligt foster eller någon mänsklig individ, säger Prentice.

I frysrummet ifråga ligger fosterkvarlevor daterade tillbaka så sent som 60-talet, skriver brittiska liberala The Guardian som samtidigt tonar ned upptäckten. Universitetet menar att just dessa foster är i en avslutande process och skall ”kremeras respektfullt” inom kort.

Denna process är vanlig när en institution överväger det fortsatta pedagogiska eller vetenskapliga värdet av sina historiska samlingar, säger Tina Mankowski, kommunikationsdirektör för universitetet.

Universitetet har tidigare uppmärksammats för liknande incidenter gällande dess fostervävnadsbank. 2017 omnämndes det i en kongress-rapport angående försäljning mellan abortkliniker och stamcellsforskningslaboratorier, vilken härstammade från infiltrerande videor från 2015 där anställda vid en abortklinik diskuterade priser på aborterade foster samt försökte pruta ner kostnaden. Rapporten visade att universitetet underlåtit att ta fram relevant dokumentation om dess fostervävnadsbank, bland annat med information angående transporter av fostervävnad till andra universitet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.