Viktigt göra årsredovisningen i tid

publicerad 11 november 2021
årsredovisningen

Årsredovisning, det kan förklaras enkelt som en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett så kallat räkenskapsår. Denna årsredovisning ska lämnas in till Bolagsverket och det senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

De som ska göra en årsredovisning, det är alla typer av aktiebolag, en del handelsbolag samt även ekonomiska föreningar. Innehållet i denna årsredovisning, den är bestämd enligt årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554). Dessvärre är det så att sedan lagen om frivillig revision infördes i slutet på 2010 så har andelen felaktiga bokslut från aktiebolag ökat. Det bästa är att se till att lämna in årsredovisningen för aktiebolag digitalt samt ta hjälp av en bra redovisningsbyrå.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Det finns vissa saker som ska vara med i en årsredovisning:

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Noter
  • Förvaltningsberättelse

När man talar om balansräkning så är det vad som visar på företagets ekonomiska ställningar. Det är då tillgångar, skulder och eget kapital. Det vid en viss tidpunkt, oftast just sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkningen, det är helt enkelt företagets resultat, som då visas upp i en sammanställning. I denna sammanställning finns intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Noter, det innebär upplysningar och information om hur företagets tillgångar och skulder har värderats. Det är även hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt att man även upplyser om vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

Sist, men inte minst, så har man förvaltningsberättelsen. Det är då en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning. Denna förvaltningsberättelse ska då helt enkelt återge alla de saker som man inte har kunnat återge i balans- och resultaträkningen. Det kan handla om betydande händelser eller utveckling som skett i företaget.

Fem vanliga fel att undvika i årsredovisningen

Det allra bästa du kan göra, det är att använda ett riktigt bokslutsprogram. Allt för många fel kan leta sig in om du gör bokslut för aktiebolag i ett Excel- eller Word.

Något du inte får missa, det är fastställelseintyget. Det ska bifogas samt att datum för bolagsstämman måste skrivas ut i intyget. Detta fastställelseintyg är en bekräftelse på att ditt företag har fastställt resultat- och balansräkningen på årsstämman. Tänk även på att intyget måste innehålla en underskrift och det i original, av VD eller styrelseledamot.

Ett annat vanligt misstag är att när ett företag upprättar en årsredovisning så glömmer de bort att det även ska finnas med en revisionsberättelse. Normalt sett har de flesta aktiebolag en revisor, som ser till att lämna in både revisionsberättelse och årsredovisning. Men, numera finns det en lag som säger att ett aktiebolag, de kan välja bort att ha en revisor som sköter allt samt att de kan välja bort att lämna in en revisionsberättelse. Men för att man ska kunna göra det, så finns vissa krav som ska uppfyllas.

Dels måste det framgå av beslut på bolagsstämman och i bolagsordningen att revisorn är bortvald eller ska avgå. Dels måste aktiebolaget i sig anmält detta beslut samt sett till så att de har betalat registreringsavgiften till Bolagsverket i god tid. Bolagsverket ska även i sin tur ha hunnit registrera dessa ändringar, innan räkenskapsårets utgång.

En annan mycket viktig sak, som kan missas, är olika underskrifter i årsredovisningen. Har du en revisor, så ska denne skriva under årsredovisningen. Sedan ska även VD samt samtliga i styrelsen skriva under. Därtill måste det även finnas datum för underskrifterna.

En annan miss, det är att man inte sett till att alla siffror stämmer. Det är viktigt att alltid dubbelkolla siffrorna i balansomslutningen. Det så att summan tillgångar med summan eget kapital och skulder stämmer.

Sen, det finns även en annan miss och det är att man missar att få med alla relevanta dokument i årsredovisningen. Om du gör din årsredovisning i ett bokföringsprogram så bör du se till att ta fram alla relevanta dokument. Bolagsverket kräver att du skickar in en balans och resultaträkning. Det innebär att det inte räcker med en balans- och resultatrapport, som utskriften ofta kallas i bokföringsprogrammen.

Använd digitala tjänster

Det kan vara en god idé att ta hjälp av digitala tjänster för att sköta bokföring samt ordna med årsredovisningen. Numera är det enkelt att via Bolagsverket ladda upp via deras tjänst. Det enda du behöver ha för att kunna göra det, det är en programvara som stöder digital inlämning. Se bara till först att alla saker är med i din årsredovisning samt se till att den kommer in i rätt tid. Det allra bästa är att använda dig av en revisor, även om du har möjlighet att välja bort. Det är rätt smart att ta hjälp på alla sätt man kan, när det gäller sköta om aktiebolaget på korrekt sätt. Även andra delar av företagets ekonomi kan vara värt att låta en revisor eller en redovisningskonsult ta hand om. Det gör att du kan lägga ner din tid och energi på kärnverksamheten.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.