Valutahandel i tider av recession

publicerad 23 september 2022

Den skenande inflationen driver den svenska ekonomin in i en recession”, skrev Konjunkturläget i sin junirapport. Pandemin, störningar i globala värdekedjor och Rysslands angrepp på Ukraina är några av de orsaker som bidragit till inflationen. Och Sverige är inte det enda land som drabbats, utan läget är liknande för många länder runt om i världen och inte minst för Europa.

De senaste åren har varit svåra för den europeiska ekonomin, men energikrisen av aldrig tidigare skådat slag har lett till särskilt förödande konsekvenser. Även om recessioner innebär svårigheter kan den förutspådda recessionen för de flesta marknadsaktörer dock innebära investeringsmöjligheter på valutamarknaden.

Genom att satsa på vissa valutapar kan investerare dra nytta av den ökade marknadsvolatilitet som recessionen skapar. Det gäller att ha stenkoll på situationen när vissa valutor faller mot andra. Vissa valutor eller valutapar kommer nämligen oundvikligen att sjunka i takt med att deras nationella ekonomier misslyckas. Andra kommer dock att växa fram och ta deras plats.

Euron sjunker till rekordlåga nivåer

Europa och euron står inför många problem och de pågående faktorerna skapar osäkerhet på finansmarknaderna. I slutet av sommaren föll valutan till sin lägsta nivå på två decennier, med en nedgång på hela 1,3 procent till 1,0057 dollar. Sedan dess har euron kämpat för att återhämta sig från sina bottennivåer.

Det är därför många valutahandlare gått kort på euron just nu. Men med tanke på hur volatil valutamarknaden är bör handlare aldrig bortse från möjligheten att valutan kan återhämta sig.

Pundet riskerar att nå historiska bottennivåer

Högre energipriser, kraftig inflation och Brexit är några av de faktorer som har fått pundet att falla kraftigt den senaste tiden. Den brittiska centralbanken har höjt räntan flera gånger redan i år och man räknar med att den kommer att stiga hela vägen till 4 % i Storbritannien fram till 2023. Högre räntor minskar den ekonomiska tillväxten i landet, vilket i sin tur är en negativ faktor för pundet.

Dessutom har valutan visat ytterligare nedgång mot euron och testar nya bottennivåer. Även om euron är låg kan det nu vara dags att handla den med pundet. Du kan se hur euron står sig mot pundet här och se till att du är uppdaterad med finansiella data innan du handlar valutaparet.

Se till att du hanterar riskerna på rätt sätt

Under en recession ökar prisvolatiliteten på valutamarknaden. Detta kan leda till att handlare fattar oförutsägbara beslut, och osäkerheten om hur marknaden kommer att förändras kan leda till att de har olika åsikter om var priserna förväntas hamna.

Att handla med valutapar under en lågkonjunktur kan vara en bra idé, om du vet hur du ska hantera dina risker på rätt sätt. Det är en bra tidpunkt att skala ner på positionsstorlek och hävstångseffekt. Resultatet blir prissvängningar som kan vara större i procentenheter, men mindre vinster. Att jämna ut avkastningen och stanna kvar på marknaden är en integrerad del av att handla ansvarsfullt och uppnå långsiktig och jämn avkastning.

Alla typer av investeringar är förknippade med risker, och dessa måste man vara försiktig med innan man handlar.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.