Straight edge-rörelsen skapade en hel generation nyktra och politiskt medvetna ungdomar

Nykter, hård och politiskt medveten ungdom. Det är vad hardcore-musiken och straight edge-rörelsen slog igenom med på 90-talet.

publicerad 25 oktober 2017
- av Markus Andersson
Hardcore-bandet Earth Crisis slog igenom på 90-talet med medvetna politiska texter om veganism, nykterhet och motstånd mot exploatering

På 90-talet hände något som fick en hel generation ungdomar att nyktra till, avstå ifrån droger och medvetandegjorde industrins övergrepp på djur, natur och exploatering av människor. Hardcore-musiken och straight edge-rörelsen revolterade mot degenereringen och inspirerande till veganism och ett rent leverne. Nya Dagbladets Markus Andersson gör en tillbakablick i en unik rörelse som aldrig fick plats i finrummen och de etablerade medierna.


 

Kulturen i USA har ofta förändrats snabbare och annorlunda än i Europa. Likväl som det uppstod förorter med utanförskap, droger och destruktivitet tidigare än i Europa väcktes också tidigare en motkultur mot utvecklingen. Bland ungdomar, främst vita som levde i de problemfyllda områdena, uppstod ett uppvaknande om hur alkohol, droger och promiskuitet fördärvade livet för unga människor. Ur denna miljö föddes hardcore-musiken och straight edge-rörelsen som en motkultur.

Veganismen blev ett framträdande inslag i straight edge-rörelsen som ett led i miljömedvetenheten och motståndet mot exploateringen av djur. Anhängarna tillkännagav sin straight edge-identitet genom att måla ett svart kryss på händerna och de hårda ungdomarna kom helt nyktra till konserterna. Etisk livsstil och veganism spred sig bland unga som inspirerades av rörelsens framväxt.

Earth Crisis

Det mest framträdande och tonsättande bandet i hela hardcore-musikenscenen och straight edge-rörelsen var tveklöst Earth Crisis. Bandet grundades 1989 i Syracure, New York, men bröt igenom på allvar i början på 90-talet med den starke straight edge-profilen Karl Buechner som sångare. Bandet bröt upp 2001 men återförenades 2007 och genomför fortfarande en del spelningar.

I bandets första debutskiva All Out War från 1992 proklamerade man ett krig emot den industri som exploaterar och utnyttjar djur med stort lidande som resultat. Budskapet vänder sig också mot de som inte är djurvänner och torterar eller utsätter djur för lidande och menar att de själva förbrukat sina rättigheter i samhället.

Från låten ”All Out War”:

This time I’m not going to walk away.
This time I’m not going to let you slide. I have to give you what your
thirst is for. It’s not for your good, it’s not for my pride.
Evil lies beyond ignorance. Aware of the truth, aware of the facts.

The strength to take the stand to stop the slaughter is what you lack.
The weakness that you can’t control brings
animals death and pain. The struggle I fought to overcome
is the dark pit where you choose to remain. This time I’m not going
to walk away. This time I’m not going to let you slide.

I have to give you what your thirst is for. It’s not for your good,
it’s not for my pride. Keep on with your killing,
your threats and your jokes, just brace yourself for what’s in store.
Continue to flow with the close minded evil, prepare for all out war.
A dose of the hate your kind fills me with everyday.
Your entitled to your own freedom, not to take others away. All out war!

Från låten ”Stand by”:

I can’t stand by and let the innocent die.
By opressing innocent life you’ve lost your rights so
now your end is justified. Don’t think that you’ve been given a choice.
Your actions serve as your voice. Your selfishness
destroys the earth, so you’ve left us with no other choice.
For the fetus, for the cat, for the cow, for the rat.
For innocent victims we will attack, we will attack, we will attack.

Albumet Firestorm som släpptes 1995 satte fokus på den destruktiva kultur man såg barn och ungdomar växa upp i med droger, prostitution och splittrade familjer och uppmanade till en ”eldstorm” mot knarkkungar, det korrupta rättsväsendet och politiker.

Från låten ”Firestorm”:

Street by street. Block by block. Taking it all back.
The youth’s immersed in poison–turn the tide
counterattack. Violence against violence, let the roundups begin.
A firestorm to purify the bane that society drowns in. No
mercy, no exceptions, a declaration of total war.
The innocents’ defense is the reason it’s waged for.

Born addicted, beaten and neglected.
Families torn apart, detroyed and abandoned.
Children sell their bodies, from their high they fall to drown.
Demons crazed by greed cut bystanders down.
A chemically tainted welfare generation.
Abslolute complete moral degeneration.

Born addicted, beaten and neglected.
Families torn apart, detroyed and abandoned.
Children sell their bodies, from their high
they fall to drown. Demons crazed by greed cut bystanders down.
Corrupt politicans, corrupt enforcement, drug lords and
dealers; all must fall. The helpless are crying out.
We have risen to their call. A firestorm to purify.

Karl Buechner. Foto: Aaron Conti

I en intervju med Karl Buechner berättar han om hur han upptäckte att människors rättigheter och möjligheter att försvara sig själva och andra i sin omgivning berövats dem. Inte minst genom successiva inskränkningar i den amerikanska konstitutionens andra tillägg där rätten till vapenägande är grundläggande. Djurrätt, genmodifiering och de utländska krigen berättar Karl var några av de politiska frågor som motiverade honom och bandet. Han berättar att de etablerade medierna gått dessa intressen och makter till mötes.

Hardcore-musiken och straight edge-rörelsen var helt unik inte minst i det avseendet att den lyckades få ungdomar tycka att det var häftigt att vara nykter och ren i en miljö där droger och alkohol annars sågs som något tufft och dominant. I åldrar där ungdomar annars vanligen söp sig fulla och rökte på lyckades man dra hundratals och ibland tusentals nyktra ungdomar till konserterna för att röja loss framför scenen.

Rörelsen hade också antirasistiska inslag. Man vände sig emot övergrepp mot individer med etniska motiv och hade en inkluderande inställning och manade till enhet även om rörelsen nästan uteslutande var vit. Earth Crisis och andra hardcoreband genomförde ett par konserter i Japan och Singapore där både musiken och budskapet lyckades få visst genomslag.

I Sverige fick rörelsen relativt gott genomslag bland ungdomar. 1995 gästande bland annat Earth Crisis Bergslagsrocken i Fagersta. Bland de mer framträdande svenska hardcorebanden fanns Refused med den starka profilen Dennis Lyxzén som var ledande i den svenska musik- och livsstilsgenren.

Enskilda individer ifrån rörelsen genomförde vissa politiska våldsaktioner riktade mot bland annat köttindustrin och företag som McDonalds. Även angrepp mot skogsindustrin och skövling förekom med sabotage av skogsmaskiner.

Överlag var rörelsen inriktad på livsstil och det själsliga och utgjorde aldrig någon hierarkisk organiserad politiskt kraft. Trots den genuina politiska inspiration och motivation som fanns i musiken och kring utövarna så fick aldrig rörelsen komma in i finrummen. Skivorna lanserades ofta på underjordiskt inriktade skivbolag med begränsad spridning i den kommersiella sfären och de etablerade medierna lät aldrig denna subkultur få blomma ut och nå en bredare publik med undantag för några få låtar som spelades på de kommersiella tevekanalerna.

Idag lever musiken fortfarande kvar och några av de mer klassiska banden gör fortfarande spelningar, även om de politiska inslagen och straight edge-livsstilen har klingat av i den form den hade under storhetstiden på 90-talet.

Det är inte svårt att se politiska dimensioner i att denna vita och överlag sunda motkultur aldrig snappades upp av de stora skivbolagen och medierna i motsats till hiphop-musiken och kulturen som under samma period blommade upp i de amerikanska förorterna bland svarta ungdomar som trots starka inslag av att förhärliga droger och gangsterliv med kvinnoförnedrande inslag släpptes in i finrummen och glorifierades av de stora skiv- och tevebolagen. Straight edge-rörelsen var politiskt medveten och riktade ju sig i själva verket mot de som styrde de multinationella exploaterande företagen och de ägarkoncentrerade medierna varför den troligen aldrig accepterades av densamma.

Andan hos den medvetna rörelsen lever dock kvar och musiken har på intet sätt klingat av (se index över hardcore-band och videoarkiv från konserter). All den medvetna hardcore-musiken finns nu tillgänglig via nätet och kanske kan rörelsen i framtiden få en ny renässans!Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.