Krönikor

Klimatpolitiken måste ifrågasättas

Klimatpolitiken gäller nu som trosbekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Klimatet som dess nya huvudgudom. I verkligheten är dock den förda klimatpolitiken skadlig – såväl ekologiskt som ekonomiskt, skriver Tege Tornvall.

Publicerad 24 mars 2020

Svensk klimatdebatt utgår från att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat. Därför har riksdagen beslutat om en klimatlag och klimatmål, som vi alla måste följa.

Dessa behandlas nu som huggna i sten. De får inte ifrågasättas utan gäller som trosbekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Klimatet som ny huvudgudom.

Men det formligen ropar på invändningar. Dels medför klimatpolitiken enorma och skadliga kostnader för svenska hushåll och företag. Dels – och framför allt – stämmer inte dess grundtes, att mer koldioxid skulle hota klimatet.

De får inte ifrågasättas utan gäller som trosbekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Klimatet som ny huvudgudom.

Tvärtom får mer värme och koldioxid det att växa mer. Sedan Lilla Istidens missväxt och svält har Jorden på våra breddgrader värmts flera grader. Från 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre. Det är det faktiska resultatet av välkommen uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden. Den vill vi inte ha tillbaka.

Men, det kan vi få. Solens magnetiska aktivitet är nu åter lika låg som under Lilla Istidens kyla. USA:s rymdorgan NASA har registrerat 25 procent mindre skyddande solvind och kraftigt ökande kosmisk instrålning i atmosfären med ökad molnbildning och nederbörd.

Koldioxid är inget gift utan växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade flera gånger högre halt av koldioxid.

Trots sena tiders tillskott har Jordens växtlighet fortfarande ont om koldioxid. Att försöka minska dessa tillskott och gräva ned koldioxid för att minska CO2-halten i atmosfären är ett direkt hot mot Jordens fortsatta liv – både vårt och andra livsformers.

Sveriges riksdag bör därför återkalla klimatlagen och stryka de klimatmål som helt i onödan hämmar Sveriges försörjning och nu bräckliga välstånd.

 

Tege Tornvall

Tege Tornvall är erfaren faktajournalist med förflutet för bland annat Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och annan fackpress samt som info-konsult för ledande data- och industriföretag samt dåvarande Mekanförbundet.

Han är också aktiv inom nätverket Klimatsans och har givit ut två böcker i klimatfrågan: “Solen driver vårt klimat” samt “Tänk om det blir kallare?”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!