Inrikes

Utredningsarbetet med sexualbrott mot barn fortsätter

I veckan gjorde svensk polis en nationell insats som syftade till att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn.

Av de 50 pågående ärendena i insatsen mot fildelare av sexuella övergrepp mot barn har frihetsberövanden initialt skett i de flesta fall. Två personer har inte påträffats. På ett antal adresser har polisen hämtat in flera personer till förhör. De flesta släpptes efter förhör men är fortsatt misstänkta och har erkänt brott.
Polisen har sänt viktiga signaler om att det är brottsligt och inte riskfritt att fildela övergreppsmaterial. Genom fildelningen understödjer dessa individer produktion av övergreppsmaterial och därmed även sexualbrott mot barn, säger Malin Källström kommissarie och ansvarig för den nationella insatsen.

Totalt har 19 personer varit anhållna. I två fall förbereds häktning. Övriga är släppta eftersom häktningsskäl saknats. Det fortsatta utredningsarbetet kommer att skötas av regionerna. Polisen har förmedlat kontakt med sociala myndigheter för att bland annat erbjuda stöd till de som berörs.

I ett av ärendena har det framkommit att misstanken mot personen i fråga var ogrundad. Misstaget bestod i en felaktig hantering av den spårning som genomförts. Nationella operativa avdelningen har därför beslutat att upprätta en anmälan om detta, som kommer att överlämnas till avdelningen för särskilda utredningar.

Vi beklagar att det skett ett misstag och en ursäkt har framförts till de som genom detta blivit felaktigt utpekade i västra Sverige, säger Johan Grenfors kommenderingschef, nationella operativa avdelningen.

 

 

Källa: polisen.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!