Tvångsarbete – vanligaste formen av människohandel

publicerad 9 maj 2024
- av Sofie Persson
En stor del av fallen kopplade till tvångsarbete i Sverige förra året handlade om bärplockning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den vanligaste formen av människohandel i Sverige är inte längre sexuell exploatering eller prostitution. Numera är tvångsarbete allra vanligast, enligt en ny rapport, och Jämställdhetsmyndigheten ser även att allt fler pojkar och män utsätts.

Totalt upptäcktes 189 personer som utsatts för tvångsarbete under 2023, enligt regionkoordinatorerna som arbetar mot prostitution och människohandel i hela Sverige. När det gällde sexuell handel var 182 personer utsatta. Ökningen av tvångsarbete beror troligen på myndigheternas insatser mot arbetskraftsexploatering.

Det är positivt att arbetet mot arbetskraftsexploatering har gett resultat och att fler kvinnor och män kan få hjälp. Samtidigt kan vi se en risk för att olika former av utsatthet ställs mot varandra när resurserna är begränsade, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel, i ett pressmeddelande.

Thailand och Rumänien

Den vanligaste ursprungslandet bland offren var Thailand, där man totalt hade 62 fall av vuxna offer för människohandel. När det gällde thailändska offer var en stor andel av dessa inblandade i ett större ärende med cirka 40 bärplockare från landet. Näst vanligaste ursprungslandet var Rumänien med totalt 21 vuxna och 13 barn, medan Ukraina kom på  en tredje plats med 28 vuxna och ett barn. Detta följt av Sverige på fjärde plats med 19 vuxna och fyra barn. I Sverige hade många av de drabbade en koppling till kriminella nätverk.

Det ska även ha skett en ökning av antalet män och pojkar som utsatts, men även andelen kvinnor har ökat inom tvångsarbete. När det gäller de som blivit utsatta för sexuella ändamål var kvinnor och flickor mest drabbade.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!