Tre av fyra pensionärer är beroende av bidrag

publicerad 4 oktober 2022
- av Sofie Persson
För många pensionärer går ekonomin inte ihop.

Nio av tio kvinnliga pensionärer är beroende av statliga bidrag. Antalet pensionärer som är i behov av bidrag har mer än fördubblats det senaste året och tre av fyra uppger nu att de behöver någon form av ekonomiskt stöd för att klara vardagen.

Antalet pensionärer som behöver ta emot bidrag från staten ökar, visar siffror som Pensionsmyndigheten tagit fram till försäkringsbolaget Folksam. Enbart det senaste året har andelen pensionärer som behöver bidrag mer än fördubblats från 35 procent till 74 procent och idag har nära tre av fyra pensionärer någon form av bidrag. Det motsvarar nio av tio kvinnor och sex av tio män.

I augusti höjdes garantipensionen för landets pensionärer och då fick fyra av tio en höjning av sitt bidrag, visar siffror som Kantar Sifo tagit fram på uppdrag av Folksam. 19 procent av kvinnorna uppgav att de fick en höjning på mellan 501 och 1000 kronor efter skatt. Av männen motsvarade det 6 procent. Var fjärde kvinna med bidraget uppgav att deras ekonomiska situation blivit tryggare av höjningen.

Höjningen av bidraget är bra, menar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, men samtidigt är det många som blivit beroende av bidrag från staten, vilket inte är syftet.

Höjningen av garantipensionen har gett många pensionärer, inte minst kvinnor, mer pengar i plånboken vilket är positivt. Samtidigt har väldigt många pensionärer blivit beroende av bidrag från staten, vilket inte var avsikten med det allmänna pensionssystemet. Min förhoppning framåt är att riksdagspartierna ger tydliga besked kring vilka åtgärder som är planerade när det kommer till pensionsfrågan. Att veta vilka spelregler som gäller ökar incitamenten att hitta kompletterande alternativ som förbättrar den ekonomiska trygghet den dagen du går i pension, säger Svärdman.

Trots höjningen uppger 56 procent av pensionärerna med garantipension att de efter sina fasta utgifter har cirka 170 kronor eller mindre att leva för per dag. 87 procent rekommenderar unga att börja pensionsspara privat för att kunna få en hyfsad pension att leva på senare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!