Tidigare okänt forntida gravfält hittat i Skåne

publicerad 6 december 2020
- av Sofie Persson
Mala Stenar på bilden är en närbelägen så kallad skeppssättning till det nyfunna gravfältet.

Ett tidigare okänt gravfält från yngre järnåldern har hittats i Vankiva i Hässleholms kommun, skriver Sydsvensk Arkeologi. På platsen har man funnit rester av gravar och stensättningar.

I november genomfördes en förundersökning i Vankiva norr om Hässleholm i norra Skåne. En tidigare utredning på samma plats visade att det kunde finnas gravar på platsen, något som förundersökningen nu bekräftat. Arkeologer tros sig ha hittat ett gravfält från yngre järnåldern – som innefattar vikingatiden. Gravfältet är inte känt sedan tidigare och finns inte omnämnt i äldre skriftliga källor. Att hitta ett tidigare okänt gravfält är mycket ovanligt.

Under en förundersökning undersöktes bara en lite del av området, för att bekräfta vilken typ av fornlämningen det rörde sig om. Trots att man enbart undersökt en bråkdel av med hjälp av små titthål har man ändå kunnat dra vissa slutsatser.

Gravfältet har troligen bestått av brandgravar och resta stenar i olika formationer, bland annat ett par så kallade skeppssättningar, varav en är omkring 15 meter lång. Stenarna är idag helt borta, det som återstår idag är mörkfärgningar där stenarna en gång stått. Några kilometer norr om fyndplatsen ligger Mala stenar – ett bevarat gravfält. Man antar att gravfältet i Vankiva varit liknande.

Vid yngre järnåldern var det sed att bålbränna de döda. Efter bålet samlade man ihop bålresterna och begravde dem i en liten grop eller urna. I detta gravfält har man inte hittat några urnor, så troligtvis använde man sig här av enkla gropar. I dessa har man bland annat hittat brända benfragment, sot och träkol. I en av de undersökta groparna har man påträffat två små pärlor, en av karneol och en av bergkristall. De har förmodligen burits av en avliden när denna brändes på gravbålet.

I anslutning till gravfältet hittade man ytterligare en grav, belägen på en kulle. Den grav är troligtvis från Neolitikum, det vill säga yngre stenåldern.

Om planerna på exploatering av området går vidare kommer gravarna att undersökas i en mer storskalig undersökning.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.