Staten lägger ner rättsövergreppet mot Bilyana Martinovski

Fallet Bilyana Martinovski

publicerad 12 december 2020
- av Markus Andersson
Kajsa Klein & Sargon de Basso
"Näthatsgranskaren" Kajsa Klein har under två års tid representerats av Sargon de Basso i ett brutalt rättsövergrepp mot Bilyana Martinovski.

Kajsa Klein och Sargon de Bassos förtalsåtal mot Bilyana Martinovski läggs nu ner. Detta efter en av Sveriges mest omfattande utredningar för förtal – något som mycket sällan hamnar under allmänt åtal. Totalt 21 poliser namnges i utredningen – som omfattar sju husrannsakningar och en bortförsel av Martinovski på Arlanda med åtföljande DNA-topsning i Solna, där hon efteråt slängdes ut på gatan utan telefon mitt i natten. I ett första steg har nu åklagare Sara Toreskog anmälts för olaga frihetsberövande. Toreskog har frivilligt valt att inte åtala, men skyller i sina dokument på att brotten är ”preskriberade”.

En av flera drivande poliser i fallet är Andrea Hammar – som tidigare varit involverad i jakten på en hjärtsjuk person född 1936, som åtalades för hets mot folkgrupp eftersom hon ironiskt skrivit ”Halalslakta alla jävla muslimer i stället!” under en artikel gällande hur man avrättar djur enligt den islamska läran. Hammar har även ställt upp på intervjuer i vänsterextrema feministtidningar så som Feministiskt Perspektiv och presstödsfuskande ETC. Susanna Carlsen har varit mycket drivande i ett ärende där en person hädade islam under en teaterföreställning hemma. Trots att hon och kollegorna drev igenom åtalet blev personen sedermera frikänd då hädelse är lagligt. Carlsen ansåg å sin sida att hädelsen hotat muslimer så till den grad att personen måste låsas in i fängelse i upp till två år och DNA-registreras.

Andra Hammar & Susanna Carlsen
Vänsteraktivisterna Andra Hammar och Susanna Carlsen har varit mycket drivande i fallet mot Martinovski

 

Andra mycket drivande poliser i målet mot Martinovski är Hilda Axelsson, som lyssnat igenom flera timmar med Youtubematerial. Martina Lindberg och nu senast Elin Wikström har agerat handläggare i ärendet.

Polisen och SD-hataren Elin Wikström
SD-hataren Elin Wikström är ”hatbrottsutredare” i Göteborg, där fallen hanteras på ett sätt som likställs vid mordutredningar.

 

Bakgrund till åtalet – näthatsgranskaren bakom allt?

Under 2017 arbetade aktivisten Kajsa Klein för gruppen #jagärhär som organiserar massanmälningar på sociala medier. Detta uppmärksammades av Martinovski när hon översatte en tweet. Klein valde efter detta att fokusera på att förstöra Martinovskis liv och kontaktade hennes arbetsgivare för att få henne sparkad. Klein, som bland annat anklagade Martinovski för att gilla Putin och Trump, var med sin aggressiva framtoning framgångsrik och lyckades få henne både uppsagd och övervakad av Stockholms universitet, något som Nya Tider rapporterade om. I loggar som Nya Dagbladet har tagit del av, framgår att Klein har jagat ner Martinovskis akademiska kopplingar över hela Sverige.

Martinovski uttryckte efter detta sitt ogillande avseende Kleins beteende i ett flertal tweets. För detta polisanmälde Klein henne den 23 maj 2018 på Södertörns polisstation. Inspektör Helena Frankman sätter då brottsrubriceringen till ”ofredande alt. förolämpning”, men av fritexten framgår att det rör sig om förtal då ofredande normalt innebär att man gör kontaktförsök. Enligt anmälan skall det hela vara extra viktigt – eftersom förtalen skall ha haft ”antisemitiska undertoner”.

Samtidigt anlitar Klein advokaten Sargon de Basso för att hjälpa henne med åtalet och hon tar också anställning hos Näthatsgranskaren (NHG) – vilket framgår av en artikel hos den vänsterextrema stiftelsen och underrättelsegruppen Expo.

Konspirationsteori leder till sju husrannsakningar

Eftersom Sara Toreskog med åklagarmyndigheten i Göteborg valt att utreda detta ”hatbrott” som ”ofredande” har hon haft en hel del tvångsmedel till sitt förfogande som hon nyttjat vitt och brett. Enligt brottsbalken skall man fysiskt antasta eller utsätta en person för störande kontakter för att det skall röra sig om ofredande. Att Klein har kontaktat Martinovskis arbetsgivare skulle kunna röra sig om ofredande. När det gäller detta fall handlar det dock enbart om att Klein namngivits efter denna aktion i olika tweets.

Utredaren spårar vidare ut helt i sin utredning och tror att Martinovski håller på med annan brottslig verksamhet med en granne som äger Café Tintin i Göteborg. Detta eftersom post skall ha gått till fel adress. I utredningen kan man utläsa att polisen Martina Lindberg är oroad över ”utlänningar med skåpbilar” – något som skall ha varit misstänkt.

Det framgår sedan att polisen gjort flera misslyckade försök till förhör. De har försökt spåra henne till Bulgarien, där polisen hittat en fastighet som hon har kopplingar till. De skriver också om anknytningar till Makedonien och Los Angeles, där de menar att hon jobbat. Lindberg menar i protokollen att DNA-topsning är viktigt och att det ”gärna kan tas omgående”.

Lindberg spårar även upp och kontaktar Martinovskis son, som hon hoppas skall fungera som angivare mot sin mor. Hur vanligt det är att barn anger sina föräldrar framgår inte av utredningen. Istället rör det sig troligtvis om politisk terror från Lindbergs sida – en känd ”åsiktspolis”.

Spekulationerna leder till att polisen genomför sju husrannsakningar på över fyra olika adresser.

Fortsätter terrorisera barnet

Lindberg nöjer sig inte med att Martinovskis son inte lyckas lämna över sin mor till polisen och skickar ”krimjournen” till hans hem för att tvinga ur honom mer information. Hon misslyckas dock och fortsätter då att ringa istället.

I samma veva genomför de husrannsakan eller försök till husrannsakan på flera ställen över hela Göteborg med grannkommuner.

Utredaren Lindberg och åklagare Toreskog verkan nu helt säkra på att Martinovski håller på med massa blandad kriminell verksamhet som baseras på att en granne i sommarhuset på landet skall ha haft det stökigt på Café Tintin under 30 års tid. Grannen skall ha förekommit i flera utredningar och varit dömd för ”bokföringsbrott”. Hela detta brottsregistret smetas i utredning över på Martinovski – en helt annan person där båda i själva verket är helt ovetande om att den andra ens existerar.

David Eliasson, Martin Rörfeldt, Joanna Jaldin är poliserna som verkar spendera en hel dag på att försöka hämta Martinovski på fyra olika adresser. I utredningen kan man läsa att ”Efter samtal med åklagare Toreskog gavs direktivet att undersöka kopplingen mellan Cafe Tintin och misstänkt B Martinovski.”

Martin Rörfeldt & Joanna Jaldin
Vänsteraktivisterna och poliserna Martin Rörfeldt och Joanna Jaldin deltog i omfattande övergrepp mot Bilyana Martinovski.

 

Polisen är i detta läge ute på en fiskexpedidition där de har gått igenom hela Martinovskis liv och ger uttryck för en besatthet av att sätta dit henne för vad som helst. De beslutar därför om husrannsakan hemma hos ägaren till Café Tintin på två olika adresser åtta dagar senare.

Utreder pojkvän sen fem år tillbaka

I utredningen framkommer även att Lindberg har sökt i folkbokföringsregistret tillbaka i tiden och funnit att Martinovski var samboende med pojkvännen DV för fem år sen. Mannen, som är författare, blir därför även han indragen i utredningen. Hon går igenom stora delar av hans liv och hittar artiklar och menar sig ha hittat ”vissa artiklar och reportage” där han skall ”ha uttryckt sig antisemitiskt”.

Från detta är det tydligt att polisen anser att ett förtal som rör en judinna alltid handlar om antisemitism. I själva verket är det helt uppenbart att ingen koppling till Kleins etnicitet funnits överhuvudtaget. Att hon är judinna har aldrig ens nämnts av Martinovski, som själv berättar för Nya Dagbladet att hon har varit på semester i Israel vid ett flertal tillfällen och har judiska vänner.

Att utreda om en fem år gammal pojkvän skulle ogilla judar eller inte förefaller ligga helt utanför utredningen, men i detta läge befinner sig både åklagare och polis i omloppsbana där varenda möjliga konspiration verkar ha studerats på djupet.

Skatteverket kopplas in – bankutdrag tas från alla banker

Från utredningen framgår att Toreskog och Lindberg varit så säkra på att Martinovski höll på med kriminell verksamhet via grannens café att de kontakter Skatteverket. I själva verket framstår det som att polisen är så hatiska och urspårade att de helt enkelt vill flagga Martinovski med Skatteverket för en utredning. Det hela skulle alltså baseras på att Martinovski har en sommarstuga som under viss tid har fått post för Café Tintin vars ägare har en hus i närheten och som alltså tidigare varit misstänkt i olika sammanhang.

I utredningen menar poliserna att de vill ”köpa sig tid om Kronofogden skulle komma oanmäld för en typ av husrannsakan”. De menar vidare att ägaren till Café Tintin ”köper sig därmed tid vid en potentiell oanmäld kontroll av bokföringsuppgifter och annat relaterat till hans företag och kan röja uppgifter om man skulle ha anledning till det.”. De menar också att ”hon [Martinovski] får något i utbyte för denna tjänst, något som enligt den ekonomiska utredaren är vanligt förekommande.”

Toreskog/Lindberg fortsätter sen att nyttja sina tvångsmedel med obegränsad kraft då ”ofredande” har fängelse i straffskalen. Allting skall nu fram från Skatteverket och de skriver att de skall beställa allt med ”en blankett till Skatteverket” och att det hela skall ”motiveras med att det är pågående brott med fängelse i straffskalan”. Av handlingarna framgår att de behöver detta eftersom de vill hämta Martinovski på hennes arbetsplats och på så sätt troligtvis förnedra henne inför alla kollegor genom att släpa ut henne med handfängsel på.

Samtidigt tar de ut bankutdrag från alla banker som Martinovski har haft samröre med. I utredningen förekommer till och med IP-loggar över inloggningar till bankens internetplattform.

Soporna gås igenom – försöker ta sig in på privat mailkonto

Efter att Toreskog/Lindberg har breddat sin utredning med en stor lista konspirationsteorier kallar de någon vecka senare in hela två parallella polispatruller som skall genomsöka Göteborg på flera adresser samtidigt.

Mika Jörnelius, Maria Lie, Sandra Enblom och Leif Dobrin är poliser som förekommer i rapporterna denna vända.

Polisen Maria Lie hatar SD
Maria Lie gick igenom Bilyana Martinovskis soptunna i en förtalsutredning som omfattade sju husrannsakningar baserade på omfattande konspirationsteorier.

 

I samband med att polisen slår till på fyra adresser i sin massiva insats går de bland annat igenom hennes sopor i sommarhuset och kollar igenom posten. Grannen, som inte har några kopplingar till Martinovski förutom några felskickade brev, får uppleva två husrannsakningar över Göteborgsområdet. Syftet med dessa framgår inte alls men hade säkerligen inkluderats i en utredning om det hade rört sig om ett mord.

Lindberg tar i samma veva kontakt med NOA (Nationella Operativa Avdelning) för att kunna komma åt Martinovskis email. Enligt utredningen rekommenderar de att hon tar kontakt med dem med en internationell rättshjälpsbegäran.

Delges brott med annan rubricering

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om att Martinovski anhållits och tagits in för förhör i samband med hon anlände till Arlanda efter en utlandsvistelse. När detta sker delger de henne dock inte ett brott med fängelse i straffskalan. I utredningen kan man läsa att ”den misstänkte Bilyana Martinovski” via polisen Daniel Balogh ”delges misstanke om förtal genom att under tiden 20170916 t.o.m. 20181003 ha twittrat ett stort antal gånger om målsägaren Kajsa Klein på ett sätt som varit ägnat att kränka målsägarens frid.”.

Trots att de delger henne ett brott som inte har fängelse i straffskalen genomför de en kroppsvisitation som är helt onödig då hon togs på en flygplats med rigorösa kontroller. De försöker också beslagta hennes laptop och telefon men misslyckas med detta då hon inte haft med sig utrustningen under semestern.

Polisen bryr sig dock inte om regelverket och genomför därefter en olaglig topsning av Martinovski. Detta trots att hon vädjar om att slippa detta och meddelar att hon överklagar beslutet.

Polisen Daniel Balogh
Daniel Balogh genomförde en olaglig DNA-topsning efter att han själv delgett Martinovski om misstanke gällande ett bötesbrott (förtal).

 

Polisstyrkan som är inblandad i de grova övergreppen är Daniel Balogh, Petra Bartoma, Charlotte Resare, Markus Petter Kämpe och Karl Strid. Andreas Lennartsson agerade åklagare. Av protokollen framgår att Daniel Balogh och Karl Strid har genomfört den olagliga DNA-provtagningen. Ingen utredningsteknisk anledning till förfarandet framgår av utredningen. Lennartsson skall vara den som har slängt ut Martinovski utan transport hem mitt i natten i Solna. Markus Petter Kämpe och Petra Bartoma var de poliser som i olagliga hastigheter (runt 160 km/h) förde Martinovski till Solna för genomgången, medan Charlotte Resare skall ha hanterat allt på Arlanda innan detta.

Oprofessionellt av Sargon de Basso

Vid en revision av den typ av fall som Sargon de Basso, alltså Kajsa Kleins advokat, hanterar, är hets mot folkgrupp mycket framträdande. På sin Facebooksida har han till och med Nordiska Motståndsrörelsens flagga i bakgrunden tillsammans med ett marijuanalöv. Han har mycket länge framställt sig själv som en företrädare för dem som drabbas av åtal på grund av yttrandefrihetsbrott och liknande.

Samtidigt har han alltså under de senaste två åren varit företrädare och strategisk mentor åt NHG/Klein under runt två års tid. Detta kan betraktas som oprofessionellt och dessutom jävigt då hans advokatfirma samtidigt har tjänat stora pengar på och representerat dem som anmälts av Klein och hennes kollegor via NHG.

Sara Toreskog anmäld för olaga frihetsberövande

Martinovskis advokat Carl Ridderstråle anmälde den 13 november 2020 åklagare Toreskog för olaga frihetsberövande för hur hon hanterat situationen på Arlanda runt ett år tidigare. Som nämns ovan fördes alltså Martinovski i olagliga hastigheter till en polisstation i Solna där polisen sedan delgav henne misstanke om brottet ”förtal”. Polisen och Toreskog genomförde sen, troligtvis i syfte att förnedra, en kroppsvisitering och tog DNA-prov i strid mot gällande bestämmelser. I sin inlaga till avdelning för särskilda utredningar skriver Riddarstråle:

”Det får därför förutsättas att hon har låtit hämta Bilyana trots att hon visste att det saknades rättslig grund för ett sådant beslut. Hon har därför gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande (jfr RH 1996:24). Om hämtningsbeslutet istället skulle grunda sig på en felaktig bedömning av rättsläget har Sara Toreskog i vart fall agerat oaktsamt och därigenom gjort sig skyldig till tjänstefel.”

Han anser också att DNA-topsningen utgör ett tjänstefel av Toreskog. Eventuellt skulle en utvärdering kunna göras om huruvida polisen som delgav misstanke och genomförde topsningen även han har gjort sig skyldig till tjänstefel. Riddarstråle fortsätter:

”Topsningen av Bilyana var därför olaglig eftersom den stred mot proportionalitetsprincipen. Genom att trots det fatta beslut om att topsa Bilyana har Sara Toreskog gjort sig skyldig till tjänstefel.”

Domare i fallet var Eva-Charlotta Salvall och åklagare Sara Toreskog. Poliserna som förnedringstopsade och gjorde husrannsakan vid sju tillfällen är Andrea Hammar, Rickard Blom, Helena Frankman, Martina Lindberg, Daniel Balogh, Hilda Axelsson, David Eliasson, Martin Rörfeldt, Joanna Jaldin, Sandra Enblom, Åsa Gustafsson, Susanna Carlsen, Mika Jörnelius, Maria Lie, Leif Dobrin, Petra Bartoma, Charlotte Resare, Markus Petter Kämpe, Karl Strid och Elin Wikström. Andreas Lennartsson var dessutom extraåklagare vid ett tillfälle.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.