Nordisk aktivistorganisation lägger ned sin verksamhet

publicerad 3 augusti 2019

Nordisk Ungdom och det associerade Skandinaviska Förbundet läggs ned, meddelar dess huvudmän Fredrik Hagberg respektive Patrik Forsén. I ett offentligt meddelande menar att man inte bedömer förutsättningarna för de nationalistiskt inriktade aktivistorganisationerna som fortsatt fruktsamma.

Nordisk Ungdom och Skandinaviska Förbundet har i första hand arbetat för de nordiska folkens etniska rättigheter, men även lyft fram andra frågor som det rådande bank- och penningsystemets negativa konsekvenser på samhället och vikten av ett fritt internet.

Under senare år har dock de två organisationerna utsatts för en tilltagande repression, bland annat genom Nordeas stängning av Nordisk Ungdoms bankkonto 2017 och Googles nedstängning av dess konto på Youtube förra året. Hagberg och Forsén kommenterar i sitt meddelande den försvårade situationen för regimkritiker i Sverige.
Sverige av idag är varken en fungerande demokrati eller rättsstat. Den opposition som riktas mot regimen bekämpas med alla till buds stående medel. Avvikande åsikter, visselblåsare, sanningssägare eller personer som bara utan skygglappar vill diskutera dagsaktuella problem stigmatiseras och förföljs. Sverige styrs av en korrupt politisk klass som berikar sig själva samtidigt som landet faller samman.

Man tillägger samtidigt att framtiden inte står och faller med en enskild organisation.

Det säger sig dock självt att en idé inte kan dö med en organisation – vårt folks rätt till frihet och en värdig framtid är oåterkallelig.

Nordisk Ungdom har rönt stor uppmärksamhet och frekvent smutskastats av konventionell media för sina aktivistiska aktioner, bland annat för sin satiriskt betonade kampanj om Moderaternas politiska budskap i samband med valrörelsen 2018.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!