Lunds universitet anklagas för trakasserier av studenter

publicerad 1 februari 2024
- av Jan Sundstedt
Lunds universitet
Lunds universitet.

Anställda och studenter vid Lunds universitet som offentligt tagit ställning för Palestina upplever enligt uppgifter trakasserier och påtryckningar från ledningen.

I en intervju med Bonniertidningen Sydsvenskan hävdar Oliver Scharbrodt, professor i islamologi, att de som öppet står bakom Palestina uppmanats lämna klassrummen samt i vissa fall kallats upp till dekanen.

Universitetets rektor, Erik Renström, avfärdar att man riktat repressalier mot studenter på åsiktsgrund och betonar att samtal med dekanen är avgörande för en sund arbetsmiljö. Oliver Scharbrodt menar dock att trakasserier riktats mot dem som exempelvis skrivit under upprop för eldupphör.

Tyvärr har vi flera fall där kolleger har trakasserats exempelvis via mejl för att ha skrivit under upprop för eldupphör. Vår grupp har inte tillåtits boka lokaler hos universitetet, och kolleger som offentligt uttryckt sitt stöd för den palestinska saken har kallats till dekanen.

En petition, författad av Lund University Academics for Palestine och signerad av cirka 200 anställda och studenter, kräver att Lunds universitet avbryter samarbete med israeliska universitet, forskningsinstitut och företag kopplade till den israeliska militärindustrin.

Det är viktigt för oss att Lunds universitet tydligt tar ställning för internationell rätt och mänskliga rättigheter även i denna konflikt, säger Scharbrodt till Sydsvenskan.

Rektorn försvarar agerandet

Erik Renström försvarar universitetets agerande och poängterar att det inte är deras uppgift att ta ställning i utrikespolitik. Han framhäver dock arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.

Alla anställda har stor frihet att uttrycka sina åsikter utan att riskera några repressalier. Så vill jag hävda att det är, menar Erik Renström.

Oliver Scharbrodt menar dock att universitetets agerande i Gaza-konflikten inte är konsekvent jämfört med beslutet att avbryta samarbeten med Ryssland. Scharbrodt betonar behovet av att Lunds universitet tydligare tar ställning för internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Vi gör ingen skillnad på mänskligt lidande. Det är stort både i Ukraina och i Gaza. Vi forskar om och utbildar i politiska och samhälleliga frågor, det är en av våra kärnuppgifter. Men det är inte vår uppgift att ta ställning i utrikespolitiska frågor, kommenterar rektorn kritiken.

Dekanus

Ämbetet dekanus, högsta administrativa chef för en universitetsfakultet, leder fakultetsnämnden och har ansvar för forskning och i vissa fall även utbildning. Fakulteten väljer dekanus och prodekanus genom valförfarande, men rektorn tillsätter befattningarna.

En dekanus är oftast professor, men det krävs inte enligt högskolelagen. I vissa modeller, som vid Linköpings universitet och Södertörns högskola, fungerar dekanus som beställarorganisation medan prefekten tar operativt ansvar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!