Kemikalieinspektionen kontrollerar kemiska ämnen i menstrosor

publicerad 2 augusti 2023
- av Sofie Persson

Kemikalieinspektionen har kontrollerat ett antal antibakteriella varor som innehåller kemiska ämnen. Bland annat har man tittat på menstrosor och kan konstatera att flera av företagen bakom produkterna inte följt lagstiftningen korrekt.

Allt fler vardagsvaror behandlas med kemiska bekämpningsmedel, biocider, som används för att kontrollera levande organismer. De kan exempelvis ofta användas i så kallade menstrosor, en produkt som marknadsförs till kvinnor att kunna använda istället för vanliga menstruationsskydd. Användning av biocider ska hjälpa till att förhindra bakterieväxt och dålig lukt.

Nu har Kemikalieinspektionen valt att kontrollera varor som innehåller dessa bekämpningsmedel eftersom de dels måste vara märkta på rätt sätt, dels enbart får innehålla godkända biocider.

Bristande märkning

Totalt testades 17 varor, förutom menstrosor var det också antibakteriella underkläder för både män och kvinnor samt en tygbinda. Sex av varorna innehöll inga biocider alls, fem innehöll godkända biocider och i sex av varorna gick det inte att fastställa innehållet och därmed inte heller om de innehöll några otillåtna ämnen. Det största problemet var att varorna inte var märkta på rätt sätt.

Om varorna inte är märkta på rätt sätt så vet inte konsumenten ifall de är säkra för hälsa och miljö eller om de ska behandlas på något särskilt sätt, säger Margareta Daho vid Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

En åtalsanmälan

Efter kontrollen har man försökt ta kontakt med de företag som säljer produkterna, vilket uppges ha lett till att flera av företagen förbättrat sin märkning och att olagliga varor tagits bort från den svenska marknaden. Det har även lett till en åtalsanmälan.

Kemikalieinspektionen avråder från att använda vardagsvaror som innehåller biocider. Ofta är de onödiga och biociderna försvinner gärna vid tvätt, vilket gör att de istället kommer ut i miljön.

Oftast är det här en användning som både är onödig och som skapar risker, risker som lätt kan undvikas, säger Daho.


Fakta: Biocider

Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Produkter som verkar på kemiskt eller biologiskt sätt omfattas av biocidlagstiftningen. Det gäller exempelvis för myggmedel, råttgift eller desinfektionsmedel som innehåller biocider.

Produkter som verkar på ett fysiskt sätt omfattas dock inte av reglerna. Ett sådant exempel kan vara en mekanisk råttfälla.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!