Inrikes

Jättemoské planeras i Helsingborg

Genrebild - moské i Ankara, Turkiet.

En jättelik moské planeras att byggas i Helsingborg, bredvid Hornbach på Väla södra. Bakom initiativet ligger den muslimska församlingen Al-Sunnah, med omkring 1200 medlemmar.

Enligt församlingens ordförande, Walid Hams, kommer moskén att bli tre gånger så stor som den förra. De har ett tillfälligt bygglov intill Landskronavägen som snart löper ut.
Alla partierna, förutom Sverigedemokraterna och Liberalerna, är positiva till affären. Liberalerna godkänner förslaget, men Maria Winberg Nordström (L), gör ett tillägg i protokollet. Hon vill uppmärksamma församlingen på ”vikten av värderingar om jämställdhet”.

Sverigedemokraterna säger blankt nej till affären. Michael Rosenberg (SD) konstaterar att ”församlingens värdegrund överensstämmer inte med stadens värderingar”.

I församlingen ber kvinnor och män i separata rum under fredagsbönen. Walid Hams påstår att detta är av praktiska skäl och beror på trångboddhet. Samtliga ledamöter i styrelsen är män.

Inför valet 2018 fick en kvinnlig socialdemokratisk politiker inte prata inför representanter för moskén, som hennes manlige kollega. Istället hänvisades hon till ett separat rum med kvinnor.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!