Gränskontroller vid inre gräns utökas

publicerad 30 juni 2018

Från och med den 2 juli 2018 utökas den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till flera hamnar och flygplatser.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Regeringen har beslutat om att fortsätta med den återinförda gränskontrollen då de bedömer att det finns ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Regeringens senaste beslut ger polisen mandat att, vid behov, ta beslut om att genomföra kontroller på andra platser i syfte att kunna differentiera bland resenärer mellan asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar.

När Sverige återinförde gränskontroll hösten 2015 var situationen annorlunda med ett markant flöde av migranter över främst Öresundsbron och färjetrafiken i Södra Sverige. Bedömningen nu är att hotbilden delvis ser annorlunda ut än tidigare. Utifrån regeringens bedömning ser Polismyndigheten behov av att ha möjligheten till att genomföra kontroller även på andra platser, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid Noa.

Mot bakgrund av detta utökas den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till följande platser från och med den 2 juli 2018 och som längst till och med den 11 november 2018:

  • Ystads hamn
  • Karlshamn hamn
  • Karlskrona hamn
  • Hamnarna i Stockholms län; Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn och Kapellskärs hamn
  • Arlanda flygplats
  • Bromma flygplats
  • Landvetter flygplats
  • Skavsta flygplats
  • Malmö Airport

 

Kontrollerna för bil- och tågtrafik vid Öresundsbron samt i färjetrafiken i hamnarna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Göteborg samt Varberg fortsätter under samma period.

Lokaliseringen, utformningen och omfattningen av kontrollen ska alltid anpassas till vad som är nödvändigt för att bemöta hoten mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten utan att i onödan inkräkta på den fria rörligheten.

Omfattningen av kontrollerna kan variera vid de olika gränsövergångarna och kontroller kommer endast att genomföras när det bedöms vara nödvändigt utifrån den rådande situationen. Kontrollerna utförs proportionerligt och med inriktningen att så långt som möjligt inte inverka på den fria rörligheten för resande inom Schengenområdet. Polismyndigheten kommer inte, av operativa skäl, kunna informera transportörer eller resenärer i förväg om specifika kontrolltillfällen vid de olika gränsövergångarna.
Ta med pass eller nationellt id-kort

Polisen uppmanar samtliga resenärer som reser till och från andra länder att alltid ha med sig pass eller nationellt ID- kort under resan, även till länder som ingår i Schengensamarbetet samt de nordiska länderna.

 

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!