Fortsatta gränskontroller

publicerad 13 november 2017

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollerna. Rikspolischefen har även beslutat om möjlighet till tillfälliga gränskontroller i region Väst i samband med EU-toppmötet i Göteborg.

Skälet till de tillfälliga gränskontrollerna är den hotbild som finns kring mötet och deltagarna. Möjligheten till de tillfälliga gränskontrollerna gäller på Landvetter flygplats och på Svinesund i perioden 12 till 18 november 2017. Utöver detta kan kontroller även utföras vid andra gränsövergångar om påtagligt behov uppstår.

− Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU, även vid resor inom Norden, att ta med pass eller nationellt id-kort för att styrka sin rätt till vistelse, säger Patrik Engström chef för polisens nationella gränspolissektion.

Under fredagen beslutade även regeringen om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Kontrollen ska genomföras vid de hamnar i polisregionerna Syd och Väst som Polismyndigheten bedömer som lämpliga, samt vid Öresundsbron.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!