Inrikes

JO: Fel av Försvarsmakten tvinga anställda delta i Pride

En anställd vid Försvarsmakten beordrades på arbetstid att delta i Prideparaden

Försvarsmakten beordrade i augusti i fjol en soldat att medverka i Prideparaden. Nu har JO fastslagit att Försvarsmakten inte har någon rätt att tvinga anställda att delta i opinionsbildade verksamhet som Pride.

I augusti 2016 beordrades en soldat vid Livgardet att som andreförare framföra ett fordon i Prideparaden i Stockholm. Soldaten vägrade med hänvisning till att det skulle kunna uppfattas som att han deltog i själva paraden. Försvarsmakten tog då ärendet vidare till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.
Nu har nämnden slagit fast att paraden är att betrakta som opinionsbildande verksamhet och att Försvarsmakten därför inte har rätt att beordra sina anställda att medverka. Justitieombudsmannen, JO, har nu också gjort samma bedömning.

Anställda vid Försvarsmakten kan alltså inte tvingas att delta i verksamhet som kan uppfattas som opinionsbildning eller en demonstration

Samtidigt som Försvarsmakten nu kommer förtydliga de interna direktiven om att dylikt deltagande är frivilliga kommer man samtidigt att förtydliga sina direktiv och fram hålla Försvarsmaktens stora engagemang i Pride och hur viktigt myndigheten anser att evenemanget är.

Detta rapporterar Officersförbundets tidning Officerstidningen.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!