Endast 15% har stort förtroende för Dagens Nyheter

publicerad 2 april 2016

Många av de stora tidningarna har under en längre tid befunnit sig i både ekonomiska kriser och förtroendekriser. När DN själva beställer en trovärdighetsundersökning om sin egen tidning anger endast 15% att de har ett “stort förtroende” för tidningen.

Dagens Nyheter har låtit marknadsundersökningsföretaget Ipsos göra en undersökning om tidningens trovärdighet bland allmänheten. Endast 15% svarar att de har ett “stort förtroende” för tidningen. I undersökningen vill DN framhäva att de har större förtroende än sajten Avpixlat som drivs som en blogg utan något presstöd.

Det är 4 procent som anser sig ha mycket eller ganska stort förtroende för Avpixlat medan 7 procent har uppfattningen att den ger en sann bild av verkligheten enligt de siffror som DN fått fram. Ipsos intervjuade 1002 personer mellan 18-74 år. Undersökningen var beställd av DN själva.

I tidningens egen artikel har man inte problematiserat det faktum att många drar sig för att berätta att man läser invandringskritiska medier på samma sätt som många inte vågat visat till stöd till Sverigedemokraterna öppet. Av samma skäl har därför opinionsinstitutens mätningar av Sverigedemokraternas stöd inför valen varit kraftigt missvisande i samtliga val sedan man började mäta partiets stöd.

En fristående nätbaserad omröstning om DN:s trovärdighet har startats med anledning av den pågående debatten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!