Antalet lågutbildade i Sverige ökar stort

publicerad 4 september 2019

Antalet personer med låg utbildning eller ingen grundskoleutbildning har nästan fördubblats i Sverige under de senaste två åren. Det visar Arbetsförmedlingens statistik. De flesta lågutbildade bor i Stockholms län – cirka 3 000 personer. Men exakt hur många av dem som är analfabeter är okänt. Statistik saknas enligt SVT.

Sedan 2017 har antalet personer med låg eller ingen utbildning ökat från 9 700 personer till 15 700 personer – en ökning med 61 procent. I gruppen ingår också analfabeter helt utan utbildning.

Migrationsverket för statistik om asylsökandes ålder, kön och geografisk placering och denna lämnas till Länsstyrelsen. Man ställer även frågor till asylsökande om läs- och skrivkunskaper, men den informationen lämnas inte vidare till andra myndigheter.


Annonser:


Länsstyrelsen i Stockholm vill dock se tydligare kartläggning om analfabeter och asylsökandes utbildningsnivå. Man efterfrågar sammanställd information om migranters utbildningsnivå från dag ett, när personerna söker asyl i Sverige.

En anledning till ökningen av lågutbildade är migrantvågen 2015, en annan är, att det har skett en förbättrad uppföljning och statistik från Arbetsförmedlingen. Samtidigt förändras arbetsmarknadskraven, där grundutbildning är avgörande för arbetsgivarna.

Endast 26 procent av dem med låg eller ingen utbildning går vidare till ett arbete eller studier efter det att de har fullgjort etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Det skall jämföras med 44 procent av dem som har en utbildning.

Siffror från Arbetsförmedlingen visar endast personer som är registrerade som arbetssökande, alltså de migranter som har fått uppehållstillstånd och som tar del av en etableringsutbildning och SFI. Alla som har en utbildningslängd på upp till nio år registreras och ingår i samma grupp.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.