Andra generationens invandrare mer brottsbenägna visar ny rapport

Invandrarvåldet

publicerad 4 juni 2019
- av Isac Boman

Efter att den svenska regeringen upphört att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) uppdrag att föra statistik om brott och ursprung, har nu istället Stiftelsen Det Goda Samhället genom privat finansiering tagit fram en uppdaterad rapport i samarbete med Brå. I rapporten avslöjas bland annat att att den mest brottsbenägna kategorin är andra generationens invandrare.

2017 sade den socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson blankt nej till att ta fram ny statistik över brottsstatistik i relation till ursprung.

– Det har gjorts både i Sverige tidigare och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet. Så den politiska slutsatsen som jag ska dra, den kan jag redan dra med de internationella och svenska studier som finns, kommenterade Johansson beslutet till SVT.

Istället har nu Stiftelsen Det Goda Samhället i egen regi och med privat finansiering genomfört en uppdatering av Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005 om invandrares brottslighet. Rapportens författare Patrik Engellau konstaterar att flera intressanta slutsatser kan dras av materialet i studien. Den första är att fler brott – räknat i absoluta tal – numera begås av personer med utländsk bakgrund jämfört med personer med svenskt ursprung. Rapporten påvisar även att den allra mest brottsbelastade befolkningsmässiga undergruppen inte är utrikes födda – utan in­rikes födda av två utrikes födda föräldrar, en utveckling som har förvärrats över tid.

De resultat som redovisas i den här rapporten visar att det mycket väl hade funnits anledning för Brå att redan tidigare följa upp sina två studier, skriver Engellau.

Skillnaderna i överrepresentation jämfört med personer av svenskt ursprung varierar samtidigt starkt mellan olika ursprungsregioner. Personer med bakgrund i västländer och östra Asien (inklusive Indien, Kina och Pakistan) är exempelvis underrepresenterade i den totala brottsstatistiken medan den mest överrepresenterade kategorin är västra Asien (inklusive Afghanistan, Iran, Irak, Syrien och Turkiet) och Afrika.

Noteras kan även att ej folkbok­förda personer, exempelvis medlemmar av utländska stöldligor, så kallade papperslösa, EU-migranter och turister under de senaste årtiondena kraftigt ökat sin andel av det totala antalet be­gångna brott från 3 till 13 procent.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.