13-åringar använder mobilen sex timmar om dagen

publicerad 18 juni 2024
- av Sofie Persson
Många tonåringar spenderar i princip hela sin fritid

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


13–16-åringar använder skärmar i snitt sex timmar om dagen, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten. Vidare visar rapporten att skärmtid kopplas generellt till övervikt, depression och även ångest.

I rapporten ”Digitala medier och barns och ungas hälsa”  har man sammanställt den kunskap som finns kring barn och ungas medieanvändning samt effekterna det har på deras hälsa.

Där kan man konstatera att åtskilliga barn ägnar så pass mycket tid till sociala medier att de får mindre utrymme att sova, skolarbete, fysisk aktivitet och även att umgås med andra. Hälften av tonåringarna anser själva att man använder mobilen för mycket, och hälften av barnen i alla åldrar tycker också man läser för lite.

13–16-åringar använder mobil, dator och surfplatta i snitt sex timmar om dagen, samtidigt som 17–18-åringarna ägnar ungefär sju timmar om dagen på skärmar.

Sämre levnadsvanor

I rapporten konstaterar man att skärmtid generellt kan kollabera med övervikt, sömnproblem, depressiva symtom och ångest. I synnerhet pekas sociala medier ut som problematiskt då man exempelvis påverkas negativt av skönhetsideal som senare leder till ätstörningar. Har man ett problematiskt användande av sociala medier kan det också leda till sämre levnadsvanor, sociala relationer och hälsa.

Slutligen kan man se att det finns en efterfrågan på både kunskap och stöd från barn, tonåringar och deras föräldrar kring digitala medier.

Det är en angelägen rapport som också visar på samhällets ansvar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan, liksom att tillvarata deras erfarenheter, säger Mediemyndighetens generaldirektör Jan-Olof Lind, i ett pressmeddelande.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!