Tyskar ska få lön utan att jobba

publicerad 25 augusti 2020
- av Sofie Persson

I tre år ska 120 tyskar få en basinkomst på 1200 euro i månaden utan att behöva göra någonting. Det är föreningen Mein Grundeinkommen (min basinkomst) som ligger bakom idén.

För alla som behöver säkerhet, och älskar frihet”, motiverar föreningen till varför de vill ge möjlighet för människor att få pengar utan motprestation.

De senaste åren har basinkomst diskuterats mycket bland tyskarna, mycket på grund av Mein Grundeinkommen, som sedan 2014 har samlat in pengar genom crowdfounding för att kunna lotta ut ett års basinkomst på 1000 euro i månaden. Detta har 669 personer fått testa hittills.

Nu har föreningen fått med sig forskare på sitt förslag om att testa en långvarig basinkomst. Därför ska nu 120 personer, under tre års tid, få 1200 euro i månaden utan krav på motprestation. Att det blir just 1200 euro är för att personer med lägre inkomst än så klassas som att de är i ”risk för fattigdom”.

Vi vill ta reda på i vilken mån ett pålitligt ovillkorat tillflöde av pengar påverkar människors attityder och förhållningssätt i delar av livet. Hur förändras exempelvis arbetslivet, dygnsrytmen, näringsintag eller relationer? säger sociologen Jürgen Schupp från ekonomiforskningscentrat DIW Berlin till tidningen Der Spiegel.

Studien ska även testa om ålder, bostadsort samt övrig inkomst kommer påverka resultatet därför ska också deltagarna jämföras med en kontrollgrupp.

Jürgen Schupp är däremot inte säker på att det kommer förändra särskilt mycket för deltagarna.

I enkäter när människor får frågan vad de skulle göra om de oväntat fick 10 000 euro svarar ungefär hälften att det inte skulle förändra något, utan bara spara pengarna, säger han till Der Spiegel.

Pengarna som kommer att delas ut är donerade av privatpersoner, men varken finansiärerna eller föreningen Mein Grundeinkommen kommer att kunna påverka resultatet.

När det gäller studiens design och genomförande har vi forskare sista ordet. Där finns tydliga röda linjer, vi håller vetenskapliga standarder högt, säger Jürgen Schupp.

Anmälningstiden för deltagare har just inletts. De kommer att väljas slumpmässigt, och pengarna ska börja delas ut under våren 2021.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!