Ryssland kräver att FN:s säkerhetsråd reformeras

publicerad 28 juni 2021
- av Isac Boman

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov menar att Västmakterna har alldeles för stort inflytande i FN-rådets beslutsfattande och att fler länder måste inkluderas för att skapa ”en mer balanserad världsordning”.

Lavrov anser att Västs ”överdrivna representation” vad gäller beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd måste begränsas och att länderna i öst och syd måste få betydligt mer att säga till om idag.

Enligt RT anser Lavrov att Västländerna har ”för mycket makt” och att begränsningar måste införas för att demokratisera de internationella relationerna.

Säkerhetsrådet består idag av 15 länder, inklusive de fem permanenta medlemsstaterna Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Afrika, Sydasien eller Sydamerika har inga länder permanent representerade och de tio övriga länderna i säkerhetsrådet roterar med tre medlemsländer från Afrika, två från Asien, ett från Östeuropa, två från Latinamerika och Karibien och två från Västeuropa åt gången.

Lavrov menar att detta system gynnar Väst på bekostnad av andra delar av världen och att det är hög tid att ändra på systemet.

Ansträngningarna för att få mer demokrati i de internationella relationerna och bekräfta en polycentrisk världsordning inkluderar en reformering av FN:s säkerhetsråd genom att stärka det med asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder och avsluta denna avvikelse med överdriven representation av väst i FN:s huvudorgan”, skriver han.

Han menar att det nuvarande systemet gör det möjligt för Väst att styra vilka frågor som ska drivas och vilka beslut som ska fattas och motarbeta eller censurera länder som går emot deras planer.

Lavrov menar vidare att USA:s nya administration under Joe Biden har återinsatt ”den gamla världsordningen” där G7-länderna och Nato har ett mycket stort inflytande. Ett bättre system vore enligt Lavrov att ge mer makt till G20-länderna där alltså fler nationer utanför USA och Västeuropa ingår.

Vi kommer att fortsätta främja framväxten av en internationell relationskultur baserad på rättvisans högsta värden och möjliggöra för alla länder stora som små att utvecklas i fred och frihet”, menar utrikesministern vidare och betonar att Ryssland vill ha en öppen och ärlig dialog med alla länder och att man drivs av en ”enande agenda” utrikespolitiskt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!