Utrikes

Rekordmånga kvotflyktingar till Island under 2020

Reykjavik.

Nästa år kommer Island ta emot fler kvotflyktingar än någonsin tidigare. Migranterna kommer att utgöras av tre grupper: syrier, afghaner och personer som idag befinner sig i Kenya.

Sedan 2015 har Island tagit emot omkring 250 kvotflyktingar genom FN:s flyktingorgan UNHCR. En majoritet av migranterna kommer från Syrien, men personer har även kommit från bland annat Irak, Uganda, Zimbabwe, Kamerun och Rwanda.
I år tog landet emot 75 personer och nästa år kommer siffran att öka till 85, meddelar den isländska regeringen i ett pressmeddelande. Tanken är att antalet kvotflyktingar ska öka med tiden.

Det är ännu oklart när migranterna kommer eller var de ska inhuseras. I vintras rapporterade Nya Dagbladet om hur syriska migranter skickades till isländska avfolkningsbygder.

Migranterna som kommer nästa år består av tre olika grupper i tredje världen: syrier, afghaner och personer som idag befinner sig i Kenya. Den sistnämnda gruppen innefattar bland annat ”hbtq-flyktingar” som den isländska regeringen har ett uttalat mål att ta emot, flyktingar från Somalia och Sydsudan samt politiska flyktingar.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!