Rekordmånga kvotflyktingar till Island under 2020

publicerad 15 november 2019
Reykjavik.

Nästa år kommer Island ta emot fler kvotflyktingar än någonsin tidigare. Migranterna kommer att utgöras av tre grupper: syrier, afghaner och personer som idag befinner sig i Kenya.

Sedan 2015 har Island tagit emot omkring 250 kvotflyktingar genom FN:s flyktingorgan UNHCR. En majoritet av migranterna kommer från Syrien, men personer har även kommit från bland annat Irak, Uganda, Zimbabwe, Kamerun och Rwanda.

I år tog landet emot 75 personer och nästa år kommer siffran att öka till 85,…

 


Liknande artiklar: