Azovbataljonen byter ut kontroversiell symbol

Kriget i Ukraina

publicerad 4 juni 2022
- av Markus Andersson
Azov-veteraner marscherar i Kiev 2019.

Den ökända Azovbataljonen har enligt uppgifter tagit bort varghaken från sitt emblem. Istället ska man använda Ukrainas nationalsymbol – den gyllene treudden. Motivet tros vara att man vill undvika att bataljonen associeras till radikal nationalism för att istället framstå mer som ett ”vanligt” reguljärt regemente.

När Azovbataljonen grundades valde man en symbol som innehöll såväl varghaken som svarta solen – den förstnämnda en uråldrig hednisk skyddssymbol och den sistnämnda en esoterisk symbol. Båda symbolerna är också intimt förknippade med det nationalsocialistiska Tyskland.

 

Två av Azovbataljonens tidigare symboler.

 

Den högerextrema bataljonen har sedan grundandet 2014 inte bara anklagats för en lång rad krigsförbrytelser och övergrepp, som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om, utan även för att präglas av vulgär nationalism och så kallad Hollywoodnazism.

Under det pågående kriget i Ukraina har Ryssland ofta deklarerat att Ukraina måste ”avnazifieras” och lyft fram just Azovbataljonen som ett exempel på ukrainsk ”nynazism”.

De senaste månaderna har det därför pågått något av ett propagandakrig där Azovbataljonen själva, den ukrainska politiska ledningen och pro-ukrainska medier och opinionsbildare argumenterat för att bataljonen nu har avradikaliserats och avpolitiserats och numera ska betraktas som legitima patrioter som vill skydda landet från de ryska angriparna.

Redan 2015 raderade Azov den svarta solen från sitt emblem och nu har man enligt The Times även tagit bort varghaken – istället ska man använda den gyllene treudden, Ukrainas nationella symbol som används av andra reguljära regementen.

Skälet till att man byter ut symbolen ska vara att varghaken ”hjälpte till att vidmakthålla den ryska propagandan om att Ukraina är i högerextrema nationalisters grepp”.

Samtidigt betonade Azovbefälet Maksim Zhorin att de nya divisionerna ska följa ”samma principer och ideologiska grund som det legendariska Azovregementet”.

Bataljonens nuvarande status är oklar efter att många av dess soldater stupat eller tillfångatagits under striderna vid Mariupol. Under striderna anklagade den ryska sidan också Azovbataljonen för återkommande övergrepp mot lokalbefolkningen och för att använda civila som mänskliga sköldar.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!