Hur vet du att CBD-oljan du köper är av bra kvalitet?

publicerad 11 januari 2021

Intresset för CBD-produkter av olika slag, inte minst CBD-olja, är ständigt växande i Sverige. Den ökade populariteten är positiv i bemärkelsen att fler får upp ögonen för CBD (cannabidiol) och dess potential, men det kan också föra med sig en och annan nackdel. Den ökade efterfrågan har exempelvis lett till att flera oseriösa aktörer har hittat till den svenska marknaden för att sälja produkter av undermålig kvalitet.

För att du inte ska slösa onödiga pengar på CDB-produkter som inte håller måttet, så finns det några enkla metoder som kan säkerställa att du införskaffar dig en produkt med hög kvalitet.

Hur enkelt är det att hitta information om produkten? 
Eftersom det letar sig allt fler CBD-oljor till den svenska marknaden, så blir det följaktligen svårare för konsumenterna att hitta rätt i urvalet av produkter. Situationen blir inte heller lättare av att cbd fortfarande är någonting som är relativt okänt för många. Därför är det extra viktigt att det finns lättillgänglig information om oljan som du tänker inhandla.

En av de enklaste metoderna för att skilja seriösa aktörer från oseriösa, är hur enkelt eller svårt det är att hitta information om produkten, samt företaget som ligger bakom den. Inhandlar du en vara från ett företag som det är svårt att komma i kontakt med, eller som saknar någon direkt närvaro online, så är det utan tvekan en varningsflagg.

För produkter som är så pass nya på marknaden som CBD-oljor är, så är det extra viktigt att producenter tar sitt ansvar och informerar så tydligt som möjligt om sina produkter. Företag med en tydlig transparens och närvaro är alltså att föredra när det kommer till att hittat bra CBD-olja.

Kan försäljaren garantera att oljan är laglig? 
Cannabidiol utvinns från cannabis, vilket även innehåller THC, som generellt sett är illegalt i stora delar av Europa. För att försäkra dig om att du inte köper en produkt med för hög halt av THC (0,2 procent enligt EU-bestämmelser) så måste du kunna lita på att producenten håller sig under gränsen.

En garanti från producenten är dock inte mycket värd om det inte går att ta reda på vad som ligger till grund för den. Det är alltid ett gott tecken om företaget bakom produkten kan visa upp att någon form av oberoende tredje part har verifierat att THC-nivån ligger under gränsen för det tillåtna.

Hur är CBD-oljan framtagen?  
Precis som med allt annat som inmundigas så är högkvalitativa råvaror essentiella för en slutprodukt som är tillfredsställande för personen som konsumerar den. Inom Europa så måste all CBD utvinnas från hampa, vilket gör det till ett rimligt första steg att försäkra sig om att så är fallet för produkten du avser att köpa.

Efter att du dubbelkollat så att CBD-oljan är tillverkad på ett legalt sätt med en kvalitativ hampa, så bör nästa steg vara att se till att produkten är naturlig och inte innehåller några tvivelaktiga ingredienser. En producent som kan garantera att deras olja är 100 procent naturlig, är ofta ett bevis på att produkten är framtagen med omsorg och högsta kvalitet i fokus.

Ytterligare steg i framtagningsprocessen som kan fungera som en kvalitetsstämpel, är hur företaget testar och analyserar sina produkter.

CBD-olja är inte en produkt som bör införskaffas helt utan eftertanke. I takt med att populariteten har ökat så har dessvärre fler undermåliga produkter dykt upp på marknaden. Därför är det viktigt att man tar sig tid för att undersöka att oljan man avser köpa håller god kvalitet. Att produkter med CBD i sig har potential är det inga tvivel om – men för att få ut det mesta av det måste man se till att köpa det från en seriöst och legitim aktör.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.