Närvaro på recept

publicerad 26 oktober 2015

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är en teknik designad för människor som dras med diverse smärttillstånd såsom kronisk stress, men även sömnproblematik och uppmärksamhetssvårigheter. Folkhälsoproblem som är på stadig uppgång. Men tekniken är också för de som har andra former av krämpor som visat sig svåra att komma till rätta med på ett konventionellt sätt i sjukhusmiljö.

Tekniken, utformad av forskaren och professorn Jon Kabat-Zinn, är en kombination av meditation, kroppskännedom och yoga. Stor betoning ligger på andningen som ett enkelt sätt att förankra sig i det omedelbara.

Syftet med att praktisera MBSR är att bli mer centrerad och mentalt närvarande här och nu – i den enda stund som vi just nu kan påverka våra liv. Istället för att fastna i ett ältande av det förgångna eller en oro för framtiden kan tekniken stärka närvaron i stunden.

Att bli mer fokuserad på vad vi gör, vilka sensationer och naggande tankar som styr våra impulser och handlingar, kan vara ett kraftfullt verktyg för att få ut mer av vardagen. Det kan lätta på orosmolnen och hjälpa oss att ta bättre beslut. Allt detta har i sin tur möjlighet att gagna det som vi här och nu benämner framtiden.

Den mentala träningen som tekniken innebär består av varierande övningar som alla används för att bli bättre på att etablera sig, mentalt och inte bara fysiskt, i nuet och på att förbättra kännedomen om och upplevelsen från våra sinnen. Samtidigt är målet att öka förståelsen om vår hjärnas natur och bli varse om den strida ström av tankar som ständigt drar vår uppmärksamhet från det vi för tillfället egentligen borde fokusera på.

Målet, som en del felaktigt föreställer sig, är inte att bli ett blankt papper och sluta delta i aktiviteter. Eller att dra sig tillbaka från omvärlden och sluta sig i sitt lilla skal för att undvika livets alla små och stora utmaningar. Detta mentala arbete ska ses som ett komplement för att bli bättre rustad att leva ett liv i en komplex värld, med allt vad det ställer oss inför.

Människan är en komplex uppsättning av otroliga funktioner. Vi har en fantastisk förmåga att tänka och fantisera vilket lett till mycket positivt på vår jord. Att eliminera denna sida av oss och ersätta den med ett ständigt “varande” är det inte frågan om enligt Jon Kabat-Zinns beskrivning av mindfulness och MBSR.

Det handlar enligt honom och andra förespråkare av tekniken om att finna en balans i tillvaron mellan görande och varande och inte minst om att utveckla förmågan att studera sitt inre och vara nyfiken på alla tankar som likt moln passerar på himlen. Redan efter den första sessionen när man suttit stilla, fokuserat på sin andning och känt efter hur allting känns här och nu märker man hur svårt det egentligen är att få kontroll på hjärnans automatiska aktiviteter. Den påminner oss om vad vi glömt, vad vi ska göra härnäst, att vi sitter obekvämt, att vi är uttråkade, att vi behöver göra det där viktiga och samtidigt om helt ovidkommande saker. Konsten är att själv bestämma vad som ska få upptas i vår uppmärksamhet.

Träning i mindfulness har metaforiskt liknats med sättet på vilket en surfare förhåller sig till oceanen. Vi kan aldrig helt stilla havet vi har under våra fötter, men vi kan utveckla vår förmåga av självkontroll och på så sätt bli skickligare surfare.

I vår allt mer komplexa och uppskruvade värld som tycks gå på högvarv, där vi ofta finner oss i ett mer eller mindre uppjagat tillstånd av ”måsten”, inre och yttre krav och förväntningar kan mindfulnessbaserad stressreduktion vara ett vasst verktyg att plocka fram ur lådan. Ju mer vi arbetar med denna mentala träning desto mer kan vi få ut av vårt liv och vår vardag precis där vi för tillfället befinner oss, oavsett om vi gillar vår situation eller inte.

Om det är något den ”moderna” människan behöver göra så är det att varva ned, tänka efter och reflektera istället för att hasta igenom livet. Prova därför några mindfulnessövningar du med och öka din självkontroll!

 

Marvin Lindqvist

TIPS!
Du som vill prova på mindfullness finner du ett par övningar här som du kan lyssna och enkelt utföra i ditt hem.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!