Två nya departement bildas vid årsskiftet

publicerad 25 oktober 2022
- av Sofie Persson
Ebba Busch är energi- och näringsminister i den nya regeringen.

Två nya departement kommer att bildas nästa år. Klimat- och näringslivsfrågor samlas i ett departement och landsbygds- och infrastrukturfrågor i ett annat.

Vid årsskiftet kommer ansvaret för klimat- och näringslivsfrågor respektive landsbygds- och infrastrukturfrågor att samlas i två nya departement. Tidigare har dessa samlats i Infrastrukturdepartementet och Näringsdepartementet. Nu delar man upp frågorna bland annat för att kunna belysa klimat- och energifrågan på ett bättre sätt, menar energi- och näringsministern Ebba Busch.

En bra energimix och en grön inriktning på energipolitiken gynnar hushållens ekonomi. Genom att samla dessa frågor under ett och samma departement kan ett tydligare fokus sättas på klimatomställningen. Tillsammans arbetar vi skyndsamt för en långsiktig klimatpolitik som för Sverige genom energikrisen, säger Busch.

Det nya Landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer istället att samla kompetensen och erfarenheten inom landsbygds-, skogs-, transport- och bostadsfrågorna. Landsbygdsminister Peter Kullgren menar att man behöver nya satsningar för att säkerställa en fungerande infrastruktur i Sverige.

Det behövs goda förutsättningar att bo och leva i hela landet. Därför ser vi det som naturligt att dessa frågor samlas under ett och samma departement. Vi behöver satsningar som stärker svenskt jordbruk, värnar vårt hållbara skogsbruk och säkerställer en fungerande infrastruktur i Sverige, säger Kullgren.

De nya departementen tas i bruk den 1 januari 2023.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!