Inrikes

Svenskar – minst lyckliga i Norden

Svenskar är minst lyckliga i Norden, enligt FN-nätverket SDSN:s årliga rapport. Norge, Danmark och Island toppar listan och Finland kommer på fjärde plats.

Men Sverige hamnar liksom förra året på en tionde plats, en avsevärd sänkning jämfört med en femteplats för fyra år sedan.

Det är så små skillnader i toppen att det är svårt att säkert säga. Listan skulle också se annorlunda ut med andra sätt att mäta, eller hur de ingående områdena viktas, säger Göran Hådén, partistyrelseledamot (MP) och sakkunnig i lyckoforskning.

Rapportförfattarna har med hjälp av bland annat BNP, medellivslängd och korruption mätt lyckan i 155 länder. I år var extra fokus på lycka på arbetsplatsen.

– Men jag ser till exempel att reformer som stärker arbetares tidsbalans, variation och möjlighet till utveckling, tydlighet och påverkan i sitt arbete skulle skapa mer välmående, säger Göran Hådén.

Hådén är förespråkare av kortare normalarbetstid. I stället för att produktionsökning tas ut i pengar vill han se kortare arbetstid och mer rättvis fördelning av jobben. Detta skapar mer hållbara samhällen och ger människor mer tid till bland annat barn och engagemang i samhället.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet  • Ämnen:
  • Sverige
  • Norden
  • lycka