Problemförort ska bli attraktiv villastad

publicerad 31 augusti 2023
- av Markus Andersson
Biskopsgården ska bli en trivsam stadsdel, menar politikerna i staden.

Stadsdelen Biskopsgården i Göteborg har ett mycket dåligt rykte såväl bland de som inte bor där som hos de boende själva. Nu vill det rödgröna styret i staden försöka göra området mer attraktivt och skapa en miljö där de boende inte känner sig otrygga.

– Det är jätteviktigt att ha en långsiktig plan. Programmet sträcker sig flera år framåt och det finns en stark politisk samsyn på stadsutvecklingen i området, kommenterar stadsbyggnadsnämndens ordförande, Johannes Hulter (S), det program som nu väntar på politikernas godkännande.

Invånare, politiker och tjänstemän har under de senaste fyra åren fått tycka till om hur de vill att området ska utvecklas. Tanken är att skapa en tydlig plan för hur Biskopsgården ska formas under de kommande 10 – 15 åren, skriver Mitt i.

Fokus är att skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö som hänger ihop både inom området och med centrala Göteborg – som inte är längre bort än en kvart på spårvagnen”, hävdas det och inspirationen är den traditionella trädgårdsstaden.

– Absolut, så ska det bli. Vi vill skapa en stadsstruktur som vi känner igen från bland annat Kålltorp och Kungsladugård. Lägre hus, gator som hänger ihop och trevliga gröna stadsmiljöer där barnen tycker om att leka men också där det känns tryggt att vara. Och med fina hus så att man är stolt över sin stadsdel och samtidigt får in mer variation genom arkitekturen, fortsätter Hulter.

På frågan om planerna riskerar att leda till gentrifiering och att de boende i stadsdelen knuffas undan svarar han att så inte är fallet.

– För oss är det viktigt att folk inte ska känna sig oroliga för förändringen. Vi ska inte köra ut folk ur sina hem men vi vill skapa en större blandning. Det ska finnas en mix av människor och boendeformer. Det gör man genom att bygga nya radhus, nya bostadsrätter och hyresrätter för all del. Men inte genom att ombilda eller sälja ut hyresrätter.

Förändringen av Biskopsgården bedöms ta lång tid och omfattar så här långt 4 100 bostäder – varav 1 150 småhus, skola, förskola, äldreboende, idrottsarena och bibliotek. Dessutom ska ett tiotal parker och en ny stadspark byggas.

En trädgårdsstad definieras vanligtvis som ett samhälle med småskalig bebyggelse där flertalet är bosatta i småhus eller radhus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. Denna typ av områden finns redan i bland annat Örgryte, Landala och Änggården i Göteborg.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!