Över 200 rapporter om sexuella övergrepp mot barn på Sis-hem

publicerad 22 mars 2023
- av Sofie Persson
dygnetruntvård

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny granskning har man kartlagt de sexuella övergrepp och kränkningar som rapporterats in av barn och unga på statliga ungdomshem i Sverige. Över 200 rapporter om detta kan konstateras, men endast ett fåtal har vidareanmälts till IVO och åklagare trots att lagen så kräver.

På Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem hamnar barn och unga som tvångsplacerats av olika anledningar. Detta bedöms genom socialtjänsten och innebär att barnet behöver “särskilt noggrann tillsyn” som omfattas inom lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Varje år placeras omkring 1100 barn och unga på sådana ungdomshem.

I den nya rapporten “Vem ska tro på mig?” från Barnrättsbyrån och World Childhood Foundation, har man kunnat se en rad omfattande inrapporteringar kring sexuella övergrepp och liknande de senaste åren. Mellan 2019 och mars 2022 kunde man se att det rapporterats in 209 fall där någon form av sexuellt våld eller kränkning förekommit. Det innebär att det rapporterats in ungefär fem fall i månaden under den perioden. Organisationerna tror också att det finns ett större mörkertal.

Vi vet sedan decennier att det förekommer sexuella övergrepp på svenska institutioner. Det är fullkomligt oacceptabelt att det fortsätter och att Sverige år 2023 inte förmår ge samhällets mest utsatta barn det skydd de har rätt till på platser som är avsedda att vara trygga, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.

Det har förekommit anmälningar gällande övergrepp på samtliga Sis-hem utom ett och det är framför allt flickor som uppger att de blivit utsatta, men det förekommer också rapporter gällande pojkar. Ofta är det personal som är den utpekade förövaren.

Enbart ett fåtal anmälningar tar sig vidare från SiS, trots att lagen kräver anmälan till åklagare och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sammanlagt har nio stycken Lex Sarah-anmälts av de 209 inrapporterade fallen.

Det har länge funnits vetskap om sexuella övergrepp på Sis-hem. Exempelvis gjorde Institutionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret granskningar redan förra året som visade att det finns enorma brister som inkluderar våld och sexuella övergrepp på dessa ungdomshem. Den nya rapporten är dock den första systematiska kartläggningen av sexuella övergrepp mot barn under tvångsvård.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!