Nya grepp mot traktorstölder

publicerad 28 februari 2016
Många bönder får inte längre ha sina lantbruksmaskiner i fred och drabbas hårt ekonomisk vid stölder

Polisen testar nya sätt för att komma åt den omfattande brottsligheten av större fordon som traktorer och jordbruksmaskiner. Genom en ny larmkedja kombinerat med modern teknik hoppas polisen på att brottsligheten kan komma att minska på sikt.

Stölder av större värdefulla fordon, som till exempel traktorer drabbar ägarna hårt och är ofta komplicerade att utreda.

− Traktorer är inget man stjäler utan att veta ganska mycket. Det är avancerade verksamheter som kräver mycket logistik, säger Ola Stoltz, sektionschef på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Med spårsändare eller märk-dna kan ägare till större fordon skydda sig mot stöld. Märk-dna är en metod som består av en vätska som är helt osynlig för blotta ögat, men som syns i UV-ljus. Fordonen märks med dekaler som informerar om att de är utrustade med skyddet. Märkta fordon som har skyddet går att spåra till ägaren om de skulle bli stulna.

Internationella brottsnätverk
Ofta handlar det om internationella brottsnätverk som ligger bakom stölderna av större fordon som stjäls i Sverige och majoriteten av godset förs ut till andra länder genom någon av Sveriges hamnar. För att ta tillvara på möjligheterna som den nya tekniken medför tittar polisen just nu på att utveckla en larmkedja där fordonen utrustade med spårsändare kan följas i realtid.

− Vi har gjort tester som har fungerat väldigt bra. I dialog med olika försäkringsbolag fortsätter vi att utveckla en säkerhetskedja där polisen är en del av kedjan. Genom samarbetet kan personalgrupper i hamnar informeras, och även i andra länder, att stulna fordon är på väg, säger Ola Stoltz.

Brottsligheten kan minska
Sverige arbetar brottsförebyggande tillsammans med EU för att minska fordonsstölder. En mer utvecklad larmkedja kan vara en del i arbetet mot att minska antalet stölder av större värdefulla fordon.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!