Ledamot i mediestödsnämnden gav sin egen blogg mediestöd

publicerad 28 september 2020
- av Per Nordin
Brit Stakston.

En av ledamöterna i mediestödsnämnden – Brit Stakston – har beslutat att ge mediestöd till sin egen privata blogg. En granskning av Samhällsnytt visar dessutom att bloggen inte uppfyller gällande stödkrav.

Brit Stakston har suttit i mediestödsnämnden sedan omkring 2015, och har själv godkänt att hennes egna mer eller mindre privata blogg Blankspot – som hon driver med vänsterprofilen Martin Shibbye – ska erhålla mediestöd.

Under förra året ansökte Stakston om 358 000 kronor för ”innovations- och utvecklingsstöd” av den myndighet hon själv sitter i styrelsen för. Ansökan verkar dock inte alls ha något med hennes blogg att göra, utan handlar i stället om en förstudie om ”vilka allmänt tillgängliga tekniker och algoritmer inom artificiell intelligens som är av relevans för ett redaktionellt verktyg”.

För att ha rätt till mediestöd ska den tidning man ansöker för vara ett ”allmänt nyhetsmedium” – något som Blankspot inte är. Sidan, eller bloggen, lägger istället primärt fokus på olika så kallade förtryckta grupper och personer runt om i världen – så som exempelvis en Mohammed i Afghanistan vars dagbok lyfts fram. Det kan även noteras att det är första gången i svensk historia som en liknande sida får mediestöd.

Minimikravet för att få mediestöd är 2,25 miljoner tecken på ett helår, sedan finns därtill även ett minimikrav som varje utgåva ska uppfylla. Under 2018 publicerade sidan 212 texter; ungefär 910 000 tecken sammanlagt. Av dessa 212 texter innehåller två av dem runt 10 procent av all textmängd.

På Facebook finns 54 videor, men de flesta av dessa – likt de flesta av texterna – är i tydlig avsaknad av aktuellt nyhetsvärde och utgörs framförallt av personliga betraktelser. Man har även en del material på Youtube och Soundcloud. Videorna ifråga på Youtube, som även dessa saknar aktuellt nyhetsvärde, har runt 100 visningar var. Alla filmer som Blankspot publicerade under 2018 motsvarar runt 1,1 miljoner tecken. En av filmerna börjar med 22 minuters tystnad – något som mediestödsnämnden räknar som likvärdigt med 18 000 tecken.

Om man summerar allt text- och videomaterial från 2018 blir det ungefär 2 miljoner tecken, vilket ändå ligger under minimikravet.

Enligt ett intyg från en revisor publiceras Blankspot 52 gånger om året. Detta kan dock vara falskt – om inte annat okänt material från bloggen existerar. De teckenkrav, som ska uppfyllas varje vecka/utgåva, uppfylls med detta bara under 21 veckor enligt en granskning gjord av Samhällsnytt. Blankspot ligger med andra ord med tydlig marginal under de bestämda kraven för utgåvobasis.

Enligt Blankspot själva producerar man 600 ”nyheter” om året. Granskningen visar samtidigt att deras nyhetssektion under 2018 publicerade 280 artiklar – inklusive ljud- och videoklipp. Som tidigare nämnt saknar mycket av detta innehåll helt nyhetsvärde, och utgörs istället av filmer från manifestationer, diverse filmer från Afrika och intervjuer med olika vänsterpolitiskt inriktade profiler.

I en intervju som Samhällsnytt gjord med handläggaren Elin Lööw på mediestödsnämnden framgår att man endast gått efter revisorintyg då man beslutat om mediestödet för Blankspot. Därför har även en granskning av revisorn blivit aktuell, och efter att Revisorinspektionen tagit del av Samhällsnytts granskning har en anmälan upprättats mot Blankspots revisor. Samhällsnytt har varit i kontakt med revisorn, men i skrivande stund inte fått svar på några relevanta frågor.

Beviljandet av mediestöd till Blankspot kan med andra ord vara en fråga om jäv och/eller ouppfyllda krav. Hur mediestödsnämnden kommer att agera efter granskningen återstår ännu att se.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.