Inrikes

Lång väntan på canceroperationer i hela landet

Svenska cancerpatienter får vänta alltför länge på behandling och operation. Ingen region i landet klarar av målet att operera patienter med prostatacancer inom 61 dagar, vilket är ett mål för vården. Även när det gäller bröstcancerkirurgi är väntetiderna alldeles för långa.

Cancerfonden har låtit undersöka köerna och väntetiderna för landet cancerpatienter. Den vård som patienten får är bra enligt Cancerfonden, men patienterna får vänta för länge på sin behandling.
Orsaken till de alltför långa väntetiderna är att det saknas läkare, sjuksköterskor, operationssalar, vårdplatser och tid för att kunna utföra kirurgi eller annan nödvändig behandling. Bristen på urologer och patologer är påtaglig på många svenska sjukhus.

Ingen av de svenska regionerna klarar av målet att operera män med prostatacancer inom 61 dagar. Endast tre av tjugoen regioner klarar av samma mål när det gäller bröstcancerkirurgi.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!