Lång väntan på canceroperationer i hela landet

publicerad 20 februari 2019

Svenska cancerpatienter får vänta alltför länge på behandling och operation. Ingen region i landet klarar av målet att operera patienter med prostatacancer inom 61 dagar, vilket är ett mål för vården. Även när det gäller bröstcancerkirurgi är väntetiderna alldeles för långa.

Cancerfonden har låtit undersöka köerna och väntetiderna för landet cancerpatienter. Den vård som patienten får är bra enligt Cancerfonden, men patienterna får vänta för länge på sin behandling.

Orsaken till de alltför långa väntetiderna är att…

 


Liknande artiklar: